Op basis van een lege kavel mag je geen hypotheekrente aftrekken, oordeelt de rechter. Je moet aannemelijk kunnen maken dat je binnen drie jaar op die plek gaat wonen.

Mag je hypotheekrente ook aftrekken als je het geld hebt gebruikt om een lapje grond te kopen? Niet zomaar, blijkt uit een recente uitspraak van de rechter. De zaak was aangespannen tegen de belastinginspecteur, door een echtpaar. Dat had in 2008 van de ouders van de vrouw een stuk grond gekocht. Daarbij waren ze overeengekomen dat het echtpaar de koop binnen twee jaar kon ontbinden. Eind 2009 geven ze de grond inderdaad weer terug aan de ouders.

Geen risico op waardedaling

Om de grond te betalen, leent het echtpaar 300.000 euro. De man wil een deel van de betaalde rente over 2008 aftrekken. Maar de belastinginspecteur gaat daar niet in mee. Terecht, oordeelt de rechter. Door de ontbindingsclausule van de koopovereenkomst liep het echtpaar geen risico op waardedaling van de kavel. Daardoor was er wettelijk geen sprake van een eigen woning.

Mag je dan helemaal nooit de rente aftrekken van de hypotheek die je hebt genomen om een bouwkavel te kopen? Jawel, maar dan moet je wel aannemelijk kunnen maken dat je binnen drie jaar ook echt je intrek neemt in het huis dat op die kavel moet verrijzen. En dat dit huis je ‘hoofdverblijf’ wordt, schrijft TaxLive.

Onzekere bouwplannen

De man in deze zaak zegt dat hij inderdaad een woning op het stuk grond wilde bouwen, en dat hij uiterlijk 2010 daar wilde gaan wonen. Maar het hof vindt dat niet waarschijnlijk: volgens het bestemmingsplan en het streekplan mocht er op die plek helemaal niet gebouwd worden.

Niet iets dat je even binnen twee jaar geregeld hebt, concludeert de rechter. “Weliswaar heeft belanghebbende mogelijkheden en plannen laten zien, maar daaraan kleefden zoveel onzekerheden dat niet te verwachten viel dat die op zo korte termijn tot uitvoering zouden kunnen worden gebracht”, is te lezen in de uitspraak. Er was dan ook nog geen schop in de grond gezet.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl