De lage prijs van ruwe olie maakt het voordelig voor raffinaderijen in Rotterdam om flink wat ruwe olie in te slaan. De leidt tot een hogere overlsag van olie-producten in de haven.

De goederenoverslag in de haven van Rotterdam lag in het eerste kwartaal op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder. Een groei in de overslag van ruwe olie en afgeleide producten compenseerde een daling in het vervoer van droge bulk en containers.

Een stabiele goederenoverslag is in lijn met de doelstellingen van het Havenbedrijf voor 2016, zei bestuursvoorzitter Allard Castelein dinsdag. In 2015 nam de overslag nog met een kleine 5 procent toe. ,,Onze ambitie is dat hoge overslagvolume dit jaar te evenaren”, aldus de topman. ,,Tot nu toe liggen we op schema, maar we hebben nog drie kwartalen te gaan.”

Lage olieprijs

De totale hoeveelheid overgeslagen goederen nam in de eerste maanden van 2016 met 0,2 procent toe tot een kleine 117 miljoen ton. De lage olieprijs was daarbij een belangrijke stimulans. Raffinaderijen kunnen daardoor flinke marges maken en voeren hun productie op. De overslag van zowel ruwe olie als andere aardolieproducten zat in de lift.

De nog altijd zwakke marktcondities in de staalindustrie drukten de overslag van droog massagoed. IJzererts en schroot behoren in die categorie tot de belangrijkste producten. Het volume kolen steeg wel met een kleine 3 procent, ondanks het zachte winterweer en de sluiting van twee Nederlandse kolencentrales. De totale overslag van droge bulk viel met 4 procent terug.

Containeroverslag voelt vertraging China

De Rotterdamse containeroverslag daalde ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 met ruim 3 procent. Dat komt vooral door de ongunstige economische ontwikkelingen in China, Rusland en Brazilië. Ook zijn minder lege containers afgevoerd naar met name Azië, mede als gevolg van de zwakkere Chinese export.

Het Havenbedrijf Rotterdam liet eerder dit jaar weten dat het een verbetering voorziet zodra de opstartproblemen bij twee nieuwe containerterminals op de Tweede Maasvlakte achter de rug zijn. De nabijgelegen haven van Antwerpen rapporteerde vorige week wel een verdere groei van zowel de totale goederenoverslag als het containervervoer.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl