Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie zou ertoe kunnen leiden dat patiënten uit arme EU-landen betere zorg gaan zoeken in rijke lidstaten.

Het Hof besliste donderdag dat nationale zorgstelsels de kosten van behandeling in andere EU-landen moeten vergoeden, als ziekenhuizen in het land van herkomst van de patiënt geen goede medische zorg kunnen bieden. Dat meldt de Wall Street Journal.

Daardoor zouden de armere landen van de EU in problemen kunnen komen. De zorg is daar vaak van een veel lager niveau dan in rijkere EU-landen.

Slecht ziekenhuis in Roemenië

De zaak draaide om een Roemeense vrouw, Elena Petru, die aan een ernstige hartziekte lijdt. In 2007 zou Petru een openhartoperatie ondergaan in haar lokale ziekenhuis in de stad Timisoara. Maar Petru kwam erachter dat essentiële medische benodigdheden ontbraken, zoals pijnstillers en steriel verband. Meerdere patiënten moesten vaak één bed delen.

Petru diende bij haar ziekenfonds een aanvraag in om de operatie in Duitsland te laten uitvoeren, maar die werd geweigerd. Ze ging toch naar Duitsland en klaagt nu het Roemeense ziekenfonds aan om de kosten, 18.000 euro, vergoed te krijgen.

Uitspraak breidt recht uit

De lokale rechtbank in Roemenië waar de zaak dient vroeg om advies aan het Europees Hof van Justitie. Volgens bestaande Europese regels kunnen patiënten al vergoeding claimen voor bepaalde behandelingen in het buitenland, vooral voor spoedeisende hulp. Maar de uitspraak van het Hof breidt de rechten van patiënten aanzienlijk uit. Dat kan wrijving opleveren in de EU.

"Vergoeding van medische kosten opgelopen in een andere lidstaat kan niet worden geweigerd, indien tijdige zorg niet kan worden geboden door een tekort aan medicatie en essentiële verpleegmiddelen en medische infrastructuur", aldus de Europese rechters.

Eerst ziekenhuis zoeken in eigen land

De uitspraak is alleen van toepassing op buitenlandse behandelingen die thuis ook in het pakket zitten. Bovendien mogen patiënten alleen uitwijken naar het buitenland als geen enkel ziekenhuis in het land van herkomst de benodigde zorg kan bieden.

Het is nu de vraag of die voorwaarden van toepassing zijn op de zaak van Petru. De Roemeense rechtbank moet daar, met de Europese uitspraak in de hand, over vonnissen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl