De koopkracht neemt volgend jaar over de hele linie toe door het begrotingsakkoord, dat het kabinet vorige week heeft gesloten met de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP. De mediane koopkracht daalt niet met 0,5 procent, zoals met Prinsjesdag was berekend, maar stijgt met 0,25 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), die donderdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In de jaren na 2014 is er geen sprake meer van een koopkrachtstijging, maar ook niet van verlies. Ook het kabinet ging al uit van een koopkrachtverbetering voor de meeste huishoudens volgend jaar.

Werkgelegenheid neemt toe

De economische groei blijft volgens het CPB “vrijwel onveranderd”. Wel zorgt het pakket voor een lichte stijging van de werkgelegenheid. Die neemt met 0,6 procent toe.

Daarmee is het kabinet weer terug bij de ambitie die het had met het regeerakkoord. Dat was negatief beïnvloed door het sociaal akkoord, waarin een aantal hervormingen van de arbeidsmarkt was uitgesteld.

Tekort valt hoger uit

In voorlopige cijfers, die het CPB woensdag naar de Kamer stuurde, bleek dat het overheidstekort door het begrotingsakkoord hoger uitvalt de komende jaren. Dat komt vooral doordat het planbureau een korting op de budgetten van de ministeries niet wil meetellen, omdat die nog niet is ingevuld. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei in de Kamer dat dat nog gaat gebeuren en dat hij daarbij geen problemen verwacht.

D66 is blij dat de werkgelegenheid volgens het CPB toeneemt dankzij het akkoord. Volgens Kamerlid Steven van Weyenberg gaat het om 35.000 banen. Het kabinet en de oppositiefracties hebben de "ambitie" om op termijn 50.000 extra banen te scheppen, lieten ze eerder aan de Kamer weten.

Volgens een woordvoerder van Dijsselbloem heeft het CPB een aantal maatregelen uit het sociaal akkoord niet meegenomen omdat het die nog niet concreet genoeg geformuleerd vindt. Gebeurt dat wel, dan komt de ambitie van 50.000 banen in beeld, aldus de woordvoerder.

Oppositie ziet eigen gelijk

De oppositiepartijen CDA, PVV en SP zien in de CPB-doorrekening een bevestiging van het eigen gelijk. Volgens hen is de claim van de coalitie en van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP dat er dankzij het 'herfstakkoord' 50.000 banen bij komen, nergens op gebaseerd.

"De effecten van het herfstakkoord op het geheel zijn marginaal. Ik zie een bevestiging dat er geen structurele banengroei is. Dat was precies de kern van onze kritiek", zegt CDA-Kamerlid Eddy Van Hijum.

Hij erkent dat er voor 2014 lastenverlichting is ten opzichte van de miljoenennota, maar die is eenmalig. "Het grote probleem is dat de economische groei niet versterkt wordt en de werkgelegenheid niet toeneemt. Dat laten deze cijfers keihard zien."

De banen die er bij komen, zijn te danken aan de verlaging van de zorgpremie en de werkgeverslasten, aldus Van Hijum, die erop wijst dat het verkiezingsprogramma van het CDA volgens het CPB zou leiden tot 180.000 extra banen.

Wilders: waardeloos nulakkoord

Ook PVV-leider Geert Wilders ziet in de CPB-cijfers een bevestiging van zijn eigen oordeel over het begrotingsakkoord dat de coalitie vorige week sloot met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. "De drie nepoppositiepartijen hebben een waardeloos nulakkoord gesloten. Nederland heeft de komende jaren economische groei, banen en koopkracht nodig en dit akkoord levert op die punten drie keer een dikke nul op. Wat een waardeloos gepruts!"

Volgens Emile Roemer (SP) zijn de beloofde extra banen onzin. "Mensen worden blij gemaakt met een dode mus. Er is geen extra economische groei en er komt volgend jaar met dit pakket niet één extra baan bij." Bovendien is het 'gedoogakkoord', zoals Roemer het noemt "een steun in de rug voor de hoogste inkomens, omdat die profiteren van een structureel belastingvoordeel. "De klappen vallen alsnog bij lagere inkomens, ouderen en mensen met een uitkering. De PvdA heeft met deze onderhandelingen haar laatste verkiezingsbelofte - eerlijk delen - definitief opgegeven."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl