Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar een “grondwettelijke uitkering” van 926.000 euro. Dat is 24.000 euro meer dan dit jaar, ofwel een stijging van 2,7 procent.

Dat blijkt dinsdag uit de begroting van ‘De Koning’, die is opgenomen in de Miljoenennota (pdf).

Ook de uitkering van koningin Máxima stijgt, met 9.000 euro naar 367.000 euro.

Prinses Beatrix ontvangt volgend jaar een salaris van 523.000 euro, een toename van 13.000 euro.


 
De drie leden van het Koninklijk Huis krijgen naast hun uitkering ook een onkostenvergoeding, waarvan ze bijvoorbeeld hun meest directe medewerkers moeten betalen. Willem-Alexander krijgt hiervoor 4,86 miljoen euro. Máxima en Beatrix moeten het doen met respectievelijk 633.000 euro en 1 miljoen euro aan onkostenvergoeding.

Het koningshuis staat in totaal voor 43,3 miljoen euro in de boeken. Dat is een miljoen euro meer dan dit jaar. Dat geld gaat onder meer naar materiële uitgaven, zoals de kosten aan auto's, paarden en rijtuigen.

Ook de gebruikskosten van de paleizen, zoals verwarming en verlichting zitten hierin verwerkt. Het koningshuis verwacht hier volgend jaar ruim 600.000 euro meer aan uit te geven, waarmee de totale begroting voor materiële uitgaven op bijna 9,5 miljoen euro komt.

Ook de verwachte uitgaven voor de inzet van luchtvaartuigen gaat in 2019 omhoog, met 26.000 euro naar 860.000.

Wat levert koningshuis op?

De eeuwige vraag is of de kosten van het koningshuis opweegt tegen de voordelen.

Ja, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix ontvangen een flinke uitkering en hoeven daarover geen loon- en inkomstenbelasting te betalen. Maar daar staat tegenover dat de koning op buitenlandse handelsmissies mogelijk deuren kan openen die anders gesloten blijven.

Uit een onderzoek van Regioplan uit 2011 naar de effecten van economische missies, blijkt dat ruim de helft van de deelnemende bedrijven aangeeft economisch voordeel uit de deelname te hebben behaald.

Van de ondervraagde bedrijven die de missie succesvol achtten, geeft ruim twee derde aan dit te danken te hebben aan de contacten van Nederlandse bewindspersonen. De rol van het Koninklijk Huis wordt niet gespecificeerd.

Professor macro-economie Harry van Dalen van de universiteit van Tilburg becijferde een aantal jaar geleden dat een monarchie de economie stimuleert met jaarlijks 1 procent groei. Het koningshuis levert volgens hem de Nederlandse economie jaarlijks 4 tot 5 miljard euro op.

LEES OOK: Zo zag de koninklijke familie eruit in het jaar dat jij geboren werd

MIS OOK NIET: 10 dingen die je van Máxima kunt leren als je zelf in de spotlights staat