Bedrijven moeten de economie stimuleren door loonstijgingen niet te beperken tot de huidige, zeer lage inflatie. Dat zei de president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, vrijdag in de marge van de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Een verbetering van de koopkracht is volgens de centralebankpresident de beste manier om de Nederlandse economie verder vooruit te helpen. Dat kan deels via lagere belastingen en deels via hogere lonen.

“De grote bedrijven zitten goed bij kas en de de economie trekt aan. Na jaren is er daarom weer ruimte voor koopkrachtverbetering”, zei Knot. “Ik denk niet dat er bij loononderhandelingen uit moet worden gegaan van de huidige lage inflatie.”

Als consumenten meer geld hebben om uit te geven, zullen bedrijven ook meer gaan investeren, redeneerde Knot. “Toekomstperspectief is de belangrijkste drijfveer voor investeringen. De afgelopen vijf jaar nam het beschikbaar inkomen af, dan is het niet gek dat bedrijven ook de hand op de knip houden.”

Stimuleringsbeleid ECB

Volgens Knot wordt er momenteel bij de IMF-bijeenkomsten positiever tegen Europa aangekeken dan vorig najaar. “Het verschil tussen de economische blokken neemt af. In Europa gaat het wat beter, terwijl recente cijfers uit de VS juist wat tegenvallen. Dat kan te maken hebben met de duurdere dollar, maar het is nog niet geheel duidelijk wat we in de cijfers moeten lezen.”

Knot beaamde dat het Europese herstel vooruit wordt geholpen door de stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), waarvan hij geen voorstander is. “Die geven het herstel rugwind, dat valt niet te ontkennen. Maar ik denk dat het herstel er al was en anders ook had doorgezet, mogelijk in mindere mate.”

Lees ook op Business Insider

Knot wees ook op de nadelen van het ruime monetaire beleid, dat leidt tot zeer lage, en zelfs negatieve rentes. “Risico heeft nu geen prijs. Als dat te lang duurt, ontstaat vaak overmatig risiconemend gedrag. Dat komt ooit tot uiting.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl