• Door klimaatverandering neemt de angst voor overstromingen toe. Daardoor kunnen huizen 2,5 tot 10 procent in prijs dalen, stelt woningmarktonderzoeker Calcasa.
  • Ook andere natuurrampen als aardbevingen en branden kunnen de huizenprijzen onder druk zetten.
  • De totale waardedaling van Nederlandse woningen kan oplopen tot 200 miljard euro.

Door de opwarming van de aarde zullen we steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Als kopers en verkopers hun angst voor natuurrampen zoals overstromingen en natuurbranden als gevolg daarvan meewegen, kunnen woningen 2,5 tot 10 procent minder waard worden.

Dat stelt woningmarktonderzoeker Calcasa in een rapport. De totale waardevermindering in Nederland kan, als ook de angst voor aardbevingen wordt meegenomen, oplopen tot 200 miljard euro,

In Nederland lopen 5,6 miljoen huizen kans op overstroming. Dat komt overeen met 73 procent van de totale Nederlandse woningwaarde. Omdat Nederland zeer laag ligt aan de Noordzee en wordt doorkruist door een aantal grote rivieren is het risico op overstroming altijd latent aanwezig.

Toch is die kans op dit moment vanwege alle waterbeschermingsmaatregelen wel heel klein. Daarom is er nauwelijks effect op de huizenprijzen.

Maar als klimaatverandering leidt tot lokale overstromingen of ‘bijna-overstromingen’ zal de woningmarkt wateroverlast als groter risico gaan incalculeren. Dan kan de totale woningwaarde volgens Calcasa met 44 tot liefst 174 miljard euro dalen.

Op de kaart hieronder is te zien dat in Nederland 5,6 miljoen woningen een risico op overstroming lopen (blauwe gebieden), 53.000 woningen een risico op natuurbrand (rode gebieden) en 1,5 miljoen woningen een risico op aardbeving (oranje gebieden).

In Groningen en Limburg is er ook kans op aardbevingen. In Groningen is al jaren duidelijk welk enorm negatief effect dat heeft op de huizenprijzen. Uitgaande van een waardedaling van 2,5 tot 10 procent kan de totale daling in de aardbevingsgebieden 11 tot 43 miljard euro bedragen.

Natuurbranden vormen vooral een reëel risico op de Veluwe, al zal het nog heel lang duren voordat er daar sprake zal zijn van Australische toestanden. Maar toch schat Calcasa dat het waardeverlies vanwege angst voor branden op kan lopen tot 2,2 miljard euro.

Is jouw woning klaar voor klimaatverandering? Business Insider zette op een rij wat jij kunt doen als huiseigenaar. Zonlicht buiten houden en regenwater opslaan zijn twee eenvoudige maatregelen. Lees het hele artikel.