• Voor het eerst komt het klimaatdoel van 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 in zicht.
  • Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Met de concrete plannen daalt de uitstoot met 46 tot 57 procent.
  • Wel moet “alles meezitten” en er is een grote onzekerheidsmarge.
  • Lees ook: Lees ook: Wat iedereen moet weten over de klimaatcrisis

Voor het eerst ziet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het klimaatdoel voor 2030 in zicht komen. Om de gewenste afname van 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030 te halen, moet volgens het planbureau wel “alles meezitten”.

Alle maatregelen en voornemens die concreet genoeg zijn om door te rekenen, doen de uitstoot volgens het PBL dalen met 46 tot 57 procent.

De cijfers staan in het eerste deel van de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Die rapportage gaf de afgelopen jaren steeds een somber beeld. Eerdere edities maakten duidelijk dat het kabinet de eigen klimaatdoelen niet zou halen.

Ditmaal gaat het kabinet dus misschien met de hakken over de sloot, al is er een flinke onzekerheidsmarge. Op diverse factoren die een rol spelen, zoals het weer, valt bovendien geen invloed uit te oefenen.

Het PBL noemt het "van groot belang om alle klimaatplannen zo snel en ambitieus mogelijk uit te werken en te implementeren". In de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november en de daaropvolgende kabinetsformatie zien de onderzoekers "een extra bedreiging voor het halen van dit doel". Verkiezingen kunnen immers vertraging opleveren.

Ook zou een volgend kabinet een deel van de klimaatplannen die nog niet vaststaan, kunnen wijzigen. "De speelruimte tot 2030 is zeer beperkt" concludeert het PBL dan ook.

Vage plannen buiten beschouwing gelaten

Het planbureau rekent zowel vastgesteld beleid als plannen die nog niet volledig zijn uitgewerkt mee. Plannen die nog te vaag zijn, worden buiten beschouwing gelaten. Daaronder valt bijvoorbeeld het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarmee het kabinet zowel de stikstofuitstoot als de methaanuitstoot in de landbouw sterk wil verminderen.

Nederland en andere landen hebben op de klimaattop van Glasgow afgesproken dat de uitstoot van het sterke broeikasgas methaan in tien jaar tijd met 30 procent omlaag moet. Volgens de PBL-berekeningen zijn de huidige plannen goed voor 17 tot 25 procent.

Dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent moet zijn verlaagd ten opzichte van 1990, is geen vrijblijvend getal. Het is ook zo afgesproken in EU-verband en vastgelegd in de Klimaatwet. Het inmiddels demissionaire kabinet streeft overigens naar een reductie van 60 procent, omdat er altijd tegenvallers kunnen zijn. Dat gaat op papier dus nog niet lukken.

LEES OOK: Wat iedereen moet weten over de klimaatcrisis