• Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekende vorig jaar de nationale kosten uit voor het verduurzamen van woningen, een maatregel in het Klimaatakkoord.
  • Tot 2030 moeten woningen worden geïsoleerd en het van het gas af. Dat gaat woningcorporaties honderden miljoenen euro’s kosten. 
  • Volgens koepel van woningcorporaties Aedes vallen de kosten 40 tot 50 procent hoger uit dan in de doorberekening van het PBL. Het planbureau zegt dat het om enkele procenten gaat en dat het verschil vooral zit in een andere manier van rekenen.

Een domper voor huiseigenaren en woningcorporaties: ze zijn duurder uit met het vergroenen van hun woning, een van de vele maatregelen in het Klimaatakkoord. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de kosten voor verduurzaming te laag ingeschat.

Dat meldt het AD, die navraag deed over de kosten. De vraag is hoeveel meer geld huiseigenaren en corporaties kwijt zijn. PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst zei tegen de krant dat het om “grote bedragen” gaat.

Het PBL heeft vorig jaar berekend wat de nationale kosten voor de maatregelen in het Klimaatakkoord zijn. Een van de maatregelen is de vergroening van anderhalf miljoen huizen tot 2030. Die moeten beter worden geïsoleerd en van het gas af. Woningcorporaties moeten het voortouw nemen en honderden miljoenen euro’s investeren.

De koepel van woningcorporaties Aedes komt 40 tot 50 procent hoger uit dan de kosten die het planbureau berekende. Volgens het PBL klopt dat niet en gaat het om enkele procenten, althans als het gaat om nationale kosten.

Het grote verschil zit in een andere manier van rekenen, zei het planbureau in een latere reactie tegen ANP.

Aedes gaat uit van de kosten voor woningeigenaren en woningcorporaties die bijvoorbeeld btw betalen. Btw valt niet onder nationale kosten omdat dit weer in de belastingpot terechtkomt, vandaar dat dit niet is meegenomen in de berekeningen. Wat niet wegneemt dat dit wel op het conto komt van huiseigenaren.

Niet alle kosten meegenomen

Het planbureau heeft in het AD wel erkend dat het niet alle kosten in de berekening voor het verduurzamen van woningen heeft meegenomen. Eerder deed het PBL dat volgens het AD al tegenover Aedes, die vorig jaar bij de rekenmeesters aan de bel trok over de te laag ingeschatte kosten.

Het planbureau heeft bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de extra kosten voor winst en risico die aannemers in rekening brengen bij een verbouwing. Het gaat om een vast percentage. "Dat hebben we niet meegenomen, terwijl het wél relevant is", zei onderzoeker Hoogervorst.

Wat het PBL ook over hoofd heeft gezien is dat de kosten voor architecten, constructeurs en installatieadviseurs stijgen als geplande renovaties worden uitgebreid met klimaatmaatregelen. En het planbureau schatte het rentepercentage op geldleningen aan corporaties voor verduurzaming te laag in. Daarnaast pakt vergroening ook duurder uit omdat de bouwkosten simpelweg zijn gestegen.

Stijging bouwkosten

"We hadden vorig jaar nog niet voorzien dat de bouwkosten zo hard zouden stijgen. Bij volgende ramingen zullen die cijfers geactualiseerd zijn", legde Hoogervorst uit. Het is niet de eerste keer dat het misgaat met cijfers van het planbureau. Het gebruik van elektrische auto's dat de rekenmeesters in 2050 verwachtten werd in 2018 al bereikt.

En eind 2018 maakte het kabinet huishoudens blij met een dooie mus door op basis van een PBL-raming een relatief lage energienota over 2019 te voorspellen. Helaas bleken de cijfers verouderd en de energierekening viel drie keer hoger uit, iets wat prijsvergelijkers allang hadden voorspeld.

Het kabinet leunt zwaar op het PBL als adviseur op het gebied milieu, natuur en ruimte, maar het berekenen van de kosten voor het klimaatplan "is achteraf niet helemaal goed gegaan", zei Hoogervorst. "Hier leren we van, zodat we het de volgende keer beter doen." Koepel van woningcorporaties Aedes zei tevreden te zijn met die erkenning.

Lees meer over het verduurzamen van woningen: