• Vattenfall heeft zich volgens de kantonrechter in Amsterdam schuldig gemaakt aan een “oneerlijke handelspraktijk”.
  • Het energiebedrijf verhoogde vorig jaar de energietarieven meerdere keren, terwijl op de website stond dat het slechts twee keer per jaar zou gebeuren.
  • De rechter heeft Vattenfall verboden om de tariefsverhoging van 1 april 2022 door te voeren. Maar Vattenfall is het oneens met de uitspraak en overweegt hoger beroep.
  • Lees ook: Vattenfall, Essent en Eneco maken geen woekerwinsten door energiecrisis, volgens marktwaakhond ACM

Vattenfall heeft zich volgens de kantonrechter in Amsterdam schuldig gemaakt aan een “oneerlijke handelspraktijk” door vorig jaar de energietarieven meerdere keren omhoog te gooien, terwijl op de website van de energieleverancier stond dat tarieven bij een variabel contract maar twee keer per jaar worden gewijzigd.

Volgens de Consumentenbond kan de uitspraak verstrekkende gevolgen hebben, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door het AD.

Het gaat in de zaak om een klant van Vattenfall wiens tarieven meerdere keren werden opgeschroefd en die het hier niet bij wilde laten zitten. Daarbij wees de klant niet alleen op de feitelijk onjuiste informatie op de website van Vattenfall.

Verhoging energieprijzen te laat aangekondigd

Het energiebedrijf kondigde de tariefswijziging per 1 april vorig jaar, de derde van dat jaar, ook maar tien dagen voor de ingang van de nieuwe prijzen aan. Dit zou te kort van te voren zijn geweest, omdat energiebedrijven van toezichthouder ACM een termijn van dertig dagen in acht dienen te nemen.

Vattenfall betoogde dat door de oorlog in de Oekraïne sprake was van een bijzondere situatie, die zich nog nooit eerder had voorgedaan. Na de Russische inval van Oekraïne gingen de gasprijzen op de gasmarkten namelijk flink omhoog, waardoor Vattenfall te maken kreeg met extreem hoge inkoopprijzen.

Maar de rechter gaat niet mee in die redenering. Doordat Vattenfall de wijziging zo kort van te voren aankondigde was het voor de klant namelijk niet meer mogelijk om bijvoorbeeld snel over te stappen naar een andere energieleverancier.

"Belangrijk is ook dat de rechter aangeeft dat het pas bij een daadwerkelijke tariefwijziging duidelijk is wat men verstaat onder uitzonderlijke omstandigheden. Dit zou al bij het aangaan van een contract duidelijk moeten zijn voor de consument", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. "Dit kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de energieleveranciers die op grond van dit oneerlijke wijzigingsbeding de tarieven vaker dan twee keer per jaar wijzigden."

De rechter heeft Vattenfall verboden om de tariefsverhoging van 1 april 2022 voor de klant door te voeren. Maar Vattenfall is het oneens met de uitspraak en overweegt om hoger beroep in te stellen. "We vinden dat in de algemene voorwaarden duidelijk wordt omschreven in welke gevallen de tarieven gewijzigd mogen worden", reageert een woordvoerder. Daarbij benadrukt de zegsman dat deze uitspraak alleen geldt voor deze specifieke klant in een specifieke situatie, en dus niet meteen voor alle klanten van het bedrijf.

LEES OOK: Vattenfall verdubbelt tarief voor stadswarmte per 1 januari – prijsplafond biedt deels bescherming