Supermarkten hebben tussen 2007 en 2012 de stijgingen van grondstofprijzen vaker en sterker doorberekend aan de consument dan in de jaren daarvoor.

Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau.

Doordat de prijzen van veel grondstoffen de laatste jaren niet alleen zijn gestegen, maar ook sterker zijn gaan schommelen, zijn de risico’s voor supermarkten groter geworden. Dat willen ze verwerken in de prijzen. In de periode van 2000 tot 2006 berekenden de supermarkten nog voornamelijk de prijsverlagingen van grondstoffen door aan de consument, omdat de supermarktoorlog voor een hoge prijsdruk zorgde. De hogere doorberekeningen van de laatste jaren zijn daarom ook een correctie op de periode daarvoor.

De sterke prijsschommelingen van de afgelopen jaren zijn veroorzaakt door onder andere de extreme weersomstandigheden en de stijgende vraag naar voedsel. ,,Door de stijgende marktvraag komt het vaker voor dat voedselproducenten tekorten hebben en daardoor stijgen de prijzen,” aldus ING-econoom Thijs Geijer.

Volgens het economisch bureau is het voor supermarkten makkelijker om de hogere prijzen van voedselgrondstoffen door te berekenen als deze veel in het nieuws zijn. Als consumenten beter op de hoogte zijn, dan is het voor voedselfabrikanten en retailers makkelijker om gestegen grondstofkosten door te berekenen.

Het economisch bureau van ING verwacht dat de prijzen van voedselgrondstoffen in de toekomst nog vaker en sterker gaan schommelen. De meeste factoren die tot nu toe de voedselprijzen omhoog hebben geduwd, zijn op dit moment namelijk nog steeds aanwezig of kunnen snel weer opspelen. De groeiende wereldpopulatie en de klimaatsverandering worden gezien als belangrijke oorzaken van de prijsstijgingen en -schommelingen de komende jaren.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl