In mijnen, fabrieken en op het land werden in 2012 wereldwijd 168 miljoen kinderen tewerkgesteld. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is kinderarbeid een realiteit voor 11 procent van alle 5- tot 17-jarigen.

Meer dan de helft van hen werkt onder omstandigheden die hun gezondheid in gevaar brengt, blijkt maandag uit een rapport van de ILO.

Sinds de organisatie in 2000 met de jaarlijkse tellingen begon, is kinderarbeid fors afgenomen. Toen telde het VN-agentschap nog 246 miljoen kinderen wereldwijd die moesten werken, tegen 168 miljoen in 2012. Vooral onder meisjes is er sprake van een duidelijke daling, met 40 procent. Bij de jongens was dat 25 procent.

Daling in Azië grootst

Uit de onderstaande grafiek valt te constateren dat de daling sinds 2008 in Azië het grootst is, te weten een derde tussen 2008 en 2012. Azië is absoluut gezien nog wel de regio met de meeste kinderarbeid. In Afrika is de kinderarbeid eveneens afgenomen, zij het minder sterk.

In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied daalde de kinderarbeid slechts licht, maar daar zijn vergeleken met de andere gebieden minder kinderen aan het werk.

Bron: ILO

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl