Sinds afgelopen week kunnen beleggers katholiek verantwoord beleggen via een nieuwe indextracker van fondshuis Global X. Beleggers zien er wel wat in.

Afgelopen jaar werd in de Verenigde Staten de eerste katholieke beursindex, de S&P 500 Catholic Values Index, gelanceerd. Aan de index staan bedrijven uit de toonaangevende S&P 500-index genoteerd die voldoen aan de gedragscode van de conferentie van Amerikaanse bisschoppen.

De graadmeter geeft investeerders de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven die niet ingaan tegen de katholieke normen en waarden.

Ondernemingen die zich richten op onder meer anticonceptie, porno of wapens, maken per definitie geen kans om te worden opgenomen in de index.  Wel katholiek verantwoord zijn onder meer Microsoft, Facebook en Amazon.

Katholieke index verslaat S&P 500

Fondshuis Global X lanceerde vorige week een indextracker, die de katholieke index nauwlettend volgt. En beleggers bleken daar wel oren naar te hebben: de Global X S&P 500 Catholic Values ETF heeft nu al 2,5 miljoen dollar in beheer.

De populariteit is niet gek, want historisch gezien presteerde de Catholic Values Index iets beter dan de S&P 500-index. In de afgelopen drie jaar bleek het nettorendement 11,7 procent, terwijl de S&P 500 in deze periode een resultaat van 11,1 procent realiseerde.

Op basis van vijf jaar won de katholieke hoofdgraadmeter 11,1 procent tegen de 10,9 procent van de S&P. In de afgelopen twaalf maanden presteerde de S&P dan weer beter: 1,1 versus 0,9 procent.

Trage start

Op korte termijn presteerde de indextracker van Global X wel iets minder dan de onderliggende katholieke index. Sinds de lancering van het product koerste de ETF 0,4 procent lager, terwijl de Catholic Values Index een verlies van 0,1 procent liet optekenen.

Volgens Global X zijn particuliere investeerders steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om te beleggen vanuit hun geloofsovertuiging. "Dit fonds kan een welkome optie zijn voor katholieke beleggers", aldus dominee Seamus P. Finn van het fondshuis.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl