Het kabinet beraadt zich nog op de wens van de Tweede Kamer om kolencentrales voorlopig geen subsidie meer te geven voor de bijstook van biomassa.

Dat zei minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag in debat met de Kamer.

De minister gaf aan dat hij de boodschap van de Kamer goed heeft begrepen. Die wil een concreet plan voor de sluiting van de vervuilende kolencentrales zien, voordat de subsidiekraan voor de bijstook van biomassa als houtsnippers open kan. Voor deze bijstook is de komende jaren zeker 3 miljard euro beschikbaar.

Eerder zei Kamp dat de bijstook van biomassa hard nodig is om de afspraken uit het energieakkoord te halen. In 2023 moet 16 procent van alle energie duurzaam worden opgewekt.

Klimaatdoelen Nederland

Kamp gaf aan dat het een hele klus wordt om de vele wensen en al gemaakte afspraken op elkaar af te stemmen. Zo moet het kabinet ook nog een antwoord vinden op het klimaatvonnis waarin de rechter bepaalde dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met 25 procent moet zijn verminderd vergeleken met 1990.

Omdat kolencentrales veel CO2 uitstorten gaf de Kamer eerder al aan dat de centrales geleidelijk dicht moeten. "Het hangt allemaal met elkaar samen", aldus Kamp die vaststelde dat hij klem zit, maar toch probeert verstandige dingen te doen.

Het plan van Eneco en Natuur en Milieu waaruit blijkt dat meer windmolens op zee en meer zonne-energie een alternatief zijn voor de bijstook in kolencentrales, noemde Kamp interessant. Maar hij wijkt er nu niet voor van zijn koers. Hij mist bijvoorbeeld de kosten (zo’n 400 miljoen euro) van een extra windmolenpark.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl