Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt dinsdag om 12.00 uur de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Dan wordt besproken​ wanneer het debat over de formatie moet plaatsvinden, aldus een woordvoerster van Arib.

Maandag mislukte de poging om een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks te vormen. Immigratie was het grote struikelblok.

Later deze dag komt informateur Edith Schippers met haar eindverslag. Dan zal er nog dinsdag of woensdag een Kamerdebat zijn. Onder meer PvdA en SP eisen nadere uitleg van de onderhandelende partijen over wat er is misgegaan.

Nieuwe informateur

De Tweede Kamer zal dan weer een informateur aanwijzen. Een verkenner komt er alleen direct na de verkiezingen als de nieuwe Kamer nog niet is geïnstalleerd, aldus de woordvoerster van Arib.

De Tweede Kamer neemt sinds 2012 het voortouw bij de kabinetsformatie. Vroeger was die rol weggelegd voor het staatshoofd.

De nieuwe informateur zal een verkennende ronde doen om te onderzoeken wat de partijen willen. Het is niet uitgesloten dat Schippers (VVD) opnieuw met deze taak belast wordt.

Nieuwe varianten

Dinsdagochtend vergaderen de Kamerfracties over de breuk en hoe het nu verder moet. D66-leider Alexander Pechtold zei bijvoorbeeld de zaak opnieuw aan zijn fractiegenoten voor te leggen omdat die hem slechts groen licht hadden gegeven om met VVD, CDA en GroenLinks te onderhandelen.

Die laatste partij inruilen voor bijvoorbeeld de ChristenUnie kan dus niet zomaar. Pechtold voelt daar sowieso weinig voor.

Er zijn "vele varianten" mogelijk om een kabinet te vormen, aldus Pechtold. Hij heeft zich steeds sterk gemaakt voor een coalitie van het 'motorblok' VVD, CDA, D66 met GroenLinks. Dat heeft mijn "grote voorkeur", zei hij een paar keer.

Binnen de VVD en CDA was na de verkiezingen een voorkeur voor regeren met de ChristenUnie te horen. "Een meerderheid is een meerderheid", viel toen bij het CDA te beluisteren. De verschillen van VVD en CDA met de ChristenUnie zijn niet zo groot als die met de partij van Jesse Klaver.