Het kabinet wil zelfstandigen zonder personeel zwaarder gaan belasten. De coalitie zou overwegen enkele aanbevelingen van de commissie Van Dijkhuizen over te nemen zoals het afschaffen van de zelfstandigenaftrek.

Dat meldt het Financieele Dagblad dinsdag op basis van ‘goed ingevoerde bronnen’ in Den Haag.

Het kabinet zou in 2015 de lasten voor zelfstandigen willen verhogen met circa een half miljard euro. Er zou gesproken zijn om dit al in 2014 te doen, maar de coalitie zag daar vanaf vanwege de economische crisis, aldus de krant.

Aanbevelingen Van Dijkhuizen

Over de precieze vorm van de lastenverzwaringen voor zzp’ers is overigens nog weinig bekend, maar het ligt voor de hand dat het kabinet de aanbevelingen van de commissie Van Dijkhuizen als leidraad neemt. Deze commissie voor belastingherziening bepleitte behalve het schrappen van veel aftrekposten en het verlagen van de inkomstenbelasting, voor het afschaffen van veel voordelen voor zzp’ers.

De commissie adviseerde in oktober de zelfstandigenaftrek – nu nog 7.280 euro – geleidelijk af te schaffen over een periode van acht jaar. De Commissie noemt de aftrek een ‘ongerichte aftrekpost voor ondernemers, waarvan de hoogte in de huidige omstandigheden niet meer gerechtvaardigd wordt.’

Startersaftrek

Ook de startersaftrek (nu maximaal 2.123 euro) kan beter verdwijnen stelde de commissie. “Gezien de geringe hoogte van de aftrek kan deze eigenlijk niet effectief zijn”, schrijft de Commissie. Ook de meewerkaftrek moet eraan. “Alleen al het feit dat de aftrek afhangt van het aantal aan de onderneming van de partner bestede uren maakt de regeling moeilijk controleerbaar en fraudegevoelig.”

Daarmee wordt het onaantrekkelijker om zzp’er te worden of te blijven. Volgens het Financieele Dagblad gaat het dan vooral om zzp'ers die nu ongeveer 20 duizend euro per jaar verdienen. Omdat zij vrijwel geen belasting betalen en recht hebben op allerlei toeslagen als zorgtoeslag, komen zij netto veel hoger uit dan mensen die voor een brutoloon van 20 duizend euro in loondienst zijn.

ZZP Nederland noemt de plannen in het Financieele Dagblad 'desastreus' voor zzp'ers met een beperkt inkomen.

Lees ook

Commissie-Van Dijkhuizen moet zzp’er koesteren, niet beboeten

Commissie-Van Dijkhuizen: beperk hypotheekrenteaftrek en verhoog btw

 

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl