Het kabinet wil het verschil tussen zzp’ers en personeel in loondienst verkleinen. Daarom worden de belastingvoordeeltjes voor zelfstandige ondernemers zonder personeel mogelijk afgeschaft. Ook zijn er plannen om alle werkenden te verplichten een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte af te sluiten.

Dat is de conclusie van het kabinet naar aanleiding van een rapport van vier departementen en experts van het Centraal Planbureau. Het rapport is zo goed als af, en de reactie van het kabinet is in handen van De Telegraaf.

Daaruit blijkt dat het kabinet de groeiende groep zzp’ers meer bescherming wil geven, en wil ook een aanpassingen in het nieuwe belastingstelsel. De plannen voor de belasting moeten voor de zomer naar de Tweede Kamer. Uit de reactie van het kabinet blijkt dat de regering vindt dat arbeid nu niet gelijk wordt belast, omdat kleine ondernemers van allerlei aftrekposten kunnen profiteren.

Zelfstandigenaftrek afschaffen?

Allereerst is er de zelfstandigenaftrek, waarbij zzp’ers over de eerste 7.280 euro die ze verdienen geen belasting hoeven te betalen. Dat kost de schatkist jaarlijks 1,8 miljard euro.

De commissie-Van Dijkhuizen, die de herziening van het belastingstelsel onderzocht, pleitte vorig jaar al voor het geleidelijk afschaffen van de zelfstandigenaftrek. De commissie noemde de aftrek een “ongerichte aftrekpost voor ondernemers, waarvan de hoogte in de huidige omstandigheden niet meer gerechtvaardigd wordt”.

Het argument van de commissie is dat de zzp-aftrek zijn doel voorbijschiet. Zelfstandigen betalen veel minder belasting dan werknemers. Daardoor zijn er mensen die om fiscale redenen voor een bestaan als zelfstandige kiezen, in plaats vanuit een intrinsieke motivatie.

Ook de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling ligt onder vuur. Door de combinatie van fiscale voordelen betalen zelfstandigen over de eerste 24 duizend euro die ze jaarlijks verdienen nauwelijks belasting.

Problemen met zelfstandigenaftrek

De VVD zet het mes liever niet in de zelfstandigenaftrek, maar ziet ook de problemen. De aftrekpost heeft ook invloed op het recht op toeslagen. Daardoor kan een zzp’er soms wel zorgtoeslag krijgen, terwijl een werknemer met hetzelfde bruto-inkomen dat niet krijgt.

De VVD en PvdA hadden onderling al afgesproken om belastingvoordelen voor zelfstandigen met een half miljard te versoberen. Dat werd toen van tafel geveegd in het Herfstakkoord, waar ook D66, ChristenUnie en SGP een vinger in de pap kregen. Het kabinet gooit de discussie nu weer volledig open, blijkt uit de reactie, omdat ‘fiscale ondernemersfaciliteiten beter kunnen worden ingericht’.

In Nederland zijn er zo’n 800 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dit aantal neemt al jaren gestaag toe en loopt naar verwachting op naar 1 miljoen in 2020 als er niks gebeurt.

Lees ook

Waarom Den Haag zzp’ers met rust moet laten

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl