• Het kabinet maakt de eigen bijdrage bij subsidieregelingen voor huishoudelijke hulp vanaf 2025 weer afhankelijk van het inkomen van de hulpbehoevende.
  • Dat schrijft Binnenlands Bestuur op basis van de Voorjaarsnota van het kabinet.
  • De maatregel levert het kabinet jaarlijks zo’n 100 miljoen euro op.

Het kabinet maakt de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp vanaf 2025 weer afhankelijk van het inkomen van de hulpbehoevende, zo staat in de Voorjaarsnota van het kabinet, waarover Binnenlands Bestuur schrijft.

Sinds 2020 geldt voor iedereen die deze hulp krijgt een vaste eigen bijdrage van 19 euro per maand, ongeacht het inkomen. Dat leidde tot een enorme toename in het aantal aanvragen, mede onder relatief vermogende huishoudens. Hierdoor ontstonden wachtlijsten en veranderde de regeling in een enorme kostenpost voor gemeenten.

Het kabinet grijpt in door de eigen bijdrage voor alle voorzieningen die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen weer afhankelijk van het inkomen van de hulpbehoevende te maken. De maatregel levert het kabinet jaarlijks zo’n 100 miljoen euro op, aldus Binnenlands Bestuur.

LEES HIER het hele artikel op Binnenlands Bestuur: Opnieuw inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo