Bedrijven krijgen nog even tijd om de afspraken voor energiebesparing in het Energieakkoord na te komen. Maar als dit najaar blijkt dat de inspanningen onvoldoende opleveren, gaat het kabinet ze verplichten de afspraken na te komen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) stelt dinsdag dat hij blijft doen wat nodig is om te zorgen dat de doelen van het in 2013 gesloten Energieakkoord worden gehaald.

“Mocht in oktober anders blijken, dan zal ik in overleg besluiten over nieuwe stappen, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een verplichtende maatregel om meer energie te besparen in de energie-intensieve industrie. Het verduurzamen van onze energievoorziening is hard nodig en hier zal ik samen met alle betrokken partijen aan blijven werken.’’

Afspraak is afspraak, vindt ook Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die de voortgang van het Energieakkoord bewaakt. De zware industrie (staal-, chemie- en metaalbedrijven) moet snel met plannen komen waarmee 9 petajoule energie wordt bespaard. Zo niet, dan volgen maatregelen.

Ook wordt een energiebesparingsverplichting voor bijvoorbeeld corporaties en kleine bedrijven voorbereid (goed voor 20 petajoule) en kantoren moeten energie besparen in verlichting en verwarming zodat ze voldoen aan de eisen voor het energielabel C.

Meer nodig dan goede wil

Eind vorig jaar werden al extra maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat in 2020 14 procent van de energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Dat jaar moet ook een aanzienlijke energiebesparing zijn gerealiseerd van 100 petajoule, dat staat gelijk aan het energieverbruik van 1,6 miljoen huishoudens.

De 14 procent duurzame energie lijkt wel haalbaar, aldus Nijpels. Mocht dat toch tegenzitten, dan is er 375 miljoen euro voor een laatste zetje in de goede richting. Maar de energiebesparing blijft achter volgens de planbureaus en stokt bij 55 petajoule.

Om de afgesproken resultaten te halen, is daarom meer nodig dan alleen goede wil, stelt Nijpels namens de meer dan veertig organisaties als werknemers, werkgevers en milieuorganisaties die het Energieakkoord sloten. Hij hoopt nog steeds dat de afspraken worden nagekomen zonder dat bedrijven met bijvoorbeeld een boete moeten worden aangespoord tot daden.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl