Zogenoemde Wajongers, jongeren met een ziekte of handicap die een speciale uitkering ontvangen, hebben dit jaar honderden euro’s minder te besteden als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ze klagen al sinds het voorjaar bij de Nationale ombudsman, maar het probleem is nog steeds niet opgelost, zo schrijft Binnenlands Bestuur.

Dat Wajongers dit jaar krapper bij kas zitten, komt door wijzigingen in het wettelijk minimumloon en de bijstandsnorm. Het inkomen van deze jonggehandicapten is daardoor hoger, waardoor ze niet meer (automatisch) in aanmerking komen voor kwijtschelding van de lokale belastingen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan een oplossing voor dit onbedoelde effect. De Tweede Kamer wordt hier waarschijnlijk deze maand nog over geïnformeerd.

LEES HIER het hele artikel bij Binnenlands Bestuur: Wajongers de dupe van wijziging regelgeving