Jean-Claude  Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, deed woensdag een revolutionair voorstel bij zijn jaarlijkse toespraak in het Europese Parlement: er moet een superpresident komen die zowel het hoofd is van de Brusselse ambtenarij als een mandaat heeft van de 28 lidstaten van de Europese Unie (27 na de Brexit).

Het idee van Juncker is om de functies van ‘voorzitter van de Europese Commissie’  en ‘president van de Europese Raad’ samen te voegen. Die laatste functie wordt nu bekleed door de Pool Donald Tusk.

Traditioneel is er een spanning tussen de Europese Commissie, de ambtelijke uitvoerende tak in Brussel en de Europese Raad. In die laatste club zitten alle regeringsleiders van de lidstaten. De politieke leiders hebben een nationaal mandaat van hun kiezers en nemen samen Europese besluiten.

De Europese Commissie moet die vervolgens uitvoeren en in wetten en richtlijnen gieten. Maar in de publieke opinie wordt de Commissie vaak voorgesteld als een orgaan dat ‘wetten uit Brussel’ bedenkt, zonder politieke controle op nationaal niveau.

Volgens Juncker wordt Europa sterker als de ‘ambtelijke’ functie van baas van de Europese Commissie gecombineerd wordt met de ‘politieke’ functie van voorzitter van de club van regeringsleiders, zo meldt de site Politico.

Juncker: Europa moet democratischer

"Nu is de tijd om een sterker, meer verenigd en democratischer Europa te bouwen richting 2025. De wind is terug in de zeilen en dat biedt kansen. Die moeten we grijpen", zei Juncker woensdag in zijn jaarlijkse ‘Staat van de Unie’.

Hij ontvouwde in een goedgevuld Europees Parlement in Straatsburg zijn visie op de toekomst van de Europese Unie. Die moet volgens hem berusten op de pijlers vrijheid, rechtsstaat en gelijkheid van kansen.

Hij wil dat hierover "essentiële'' besluiten worden genomen op een top in de Roemeense stad Sibiu, op 30 maart 2019. Dat is de dag nadat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt.

Een apart parlement of een eigen begroting voor de eurozone ziet hij niet zitten. De Luxemburger wijst erop dat de euro is bedoeld voor alle EU-landen, "niet voor een selecte groep". Nu bestaat de eurozone uit negentien lidstaten. Hij wil "technische en zelfs financiële steun" geven om niet-eurolanden te helpen zich aan te sluiten.

Migratie en EU-lidmaatschap Turkije

Een andere belangrijk punt blijft het onder controle houden van de migratiestromen. Snellere terugkeer van mensen die geen recht hebben op bescherming heeft hoge prioriteit.

Juncker benadrukte dat er geen tweederangsburgers, -werknemers of - consumenten in Europa mogen zijn. Om te garanderen dat hetzelfde werk op dezelfde plek gelijk wordt beloond, kondigde hij een Arbeidsmarkt Autoriteit aan.

Verder komt er een 'Timmermans-taskforce', waarin Junckers tweede man met Europese en nationale parlementariërs gaat bekijken wat er Europees moet worden geregeld, en wat op nationaal niveau.

Voor Turkije is in de "voorzienbare" toekomst geen plek in de EU, zei Juncker, maar de Balkanlanden die in de wachtkamer zitten, zoals Servië, moeten daar wel uitzicht op houden. Volgens hem is het "hoog tijd" dat Roemenië en Bulgarije lid worden van de paspoortvrije Schengenzone, en later ook Kroatië.

LEES OOK: Deze Britse vrouw (51) rouwt om de Brexit en bezoekt álle EU-hoofdsteden in 40 dagen

Peglexit-tour