• Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks woonde op papier in Leeuwarden en ontving daarom bijna een halve ton aan vergoedingen. Ze verbleef echter grotendeels in Den Haag.
  • Volgens de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer heeft Diks de regels van de verblijfskostenvergoeding niet geschonden.
  • Diks zegt in een verklaring dat ze vorig jaar ernstig ziek was. In de herstelperiode daarna kon ze minder in Leeuwarden zijn.
  • Als gebaar van goede wil stort Diks wel een deel van de vergoeding terug. Het gaat volgens een woordvoerster van GroenLinks om ongeveer 25.000 euro.

Tweede Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks heeft de regels van de verblijfskostenvergoeding voor Kamerleden niet geschonden. Dat concludeert de onafhankelijke adviseur integriteit van de Tweede Kamer.

Als gebaar van goede wil stort Diks wel een deel van de vergoeding terug. Het gaat volgens een woordvoerster van de partij om ongeveer 25.000 euro.

Diks kreeg een onkostenvergoeding omdat ze als inwoner van Leeuwarden stond ingeschreven. Ze woonde echter hoofdzakelijk in haar appartement in Den Haag. Omdat ze als inwoner in de Friese hoofdstad stond ingeschreven, kreeg ze een hogere vergoeding van de Tweede Kamer.

Het Kamerlid was vorig jaar ernstig ziek en kon daarna in de herstelperiode minder in Leeuwarden zijn, zegt ze in een verklaring. “Om geen enkele twijfel over mijn intentie en integriteit te laten bestaan én om mijn goede wil te tonen” gaat ze een deel van de vergoeding teruggeven.

De adviseur integriteit schrijft dat het “gelet op uw geloofwaardigheid” het wellicht beter was geweest als Diks zich eerder had ingeschreven in de gemeente Den Haag. “(Achteraf) rekenschap en verantwoording afleggen voor uw tijdsbesteding in Leeuwarden en Den Haag staat op gespannen voet met de regeling vergoeding verblijfkosten.”

Diks gaat het verschil tussen haar verblijfskostenvergoeding in Leeuwarden en Den Haag over de periode maart 2018 en november 2019 terugstorten. Het bestuur van de Tweede Kamer moet volgens haar nadenken over een toelichting op de verblijfskostenvergoeding “om te voorkomen dat huidige of toekomstige Kamerleden in een vergelijkbare onverkwikkelijke situatie terecht kunnen komen”.

Diks kwam vorig jaar ook al in opspraak omdat ze wachtgeld ontving bovenop haar salaris als Kamerlid. Ze kreeg dat omdat ze haar hogere loon als wethouder voor GroenLinks in Leeuwarden in 2017 inruilde voor dat van Kamerlid. Haar partij was daarvan niet op de hoogte en vond de toelage niet gepast. Na overleg met partijleider Jesse Klaver betaalde Diks het wachtgeld terug.

Lees ook op Business Insider

Lees meer: