Anti-immigratieretoriek is al jaren stijgende in de westerse wereld. De huidige instroom van vluchtelingen en asielzoekers over de Middellandse Zee speelt daarin ook een rol.

In Nederland liep de eerste formatiepoging voor een nieuw kabinet stuk op dit onderwerp, al verschillen de uitleggen per partij over waar precies de pijn zat.

Feit is wel dat in heel Europa zittende regeringen beleid invoeren om binnenkomst voor migranten moeilijker te maken. Zelfs het lang zeer gulle Zweden, dat lang relatief veruit de meeste nieuwkomers opving in Europa, geeft sinds 2015 geen permanente verblijfsvergunningen meer. Ook familieherenigingen moeten aan meer voorwaarden voldoen voordat ze kunnen doorgaan.

De aantallen migranten stijgen, in sommige landen zijn de bevolkingen nog nooit voor zo’n groot deel samengesteld uit mensen die in een ander land geboren zij. Maar tegelijkertijd overschatten veel inwoners hun aantallen ook.

De Deutsch Bank berekende met data van de OESO dat in bijna alle landen het aandeel van immigranten wordt overschat door de lokale bevolking. Nergens is het verschil zo groot als in de VS, waar dit weekend in Virginia neo-nazi’s en andere witte nationalisten de straat op gingen om te demonstreren.

13,5 procent van de Amerikaans bevolking is elders geboren, maar volgens de Amerikanen zelf ligt dat eerder op 42 procent.

Ook in Nederland ziet de OESO dit fenomeen, zij het iets minder sterk. Terwijl onze bevolking voor iets meer dan 12 procent bestaat uit immigranten, schatten Nederlanders hun aandeel op gemiddeld 20 procent.

De OESO onderzocht negen landen, bekijk ze hier: