• Het met overheidsgeld gefinancierde investeringsfonds Invest-NL heeft afgelopen jaar 28 miljoen euro in 4 bedrijven gestoken.
  • Van de totale investeringspot van 1,7 miljard euro is ruim 240 miljoen euro ‘gecommitteerd’.
  • Invest-NL moet financiering beschikbaar stellen op het gebied van de energietransitie en andere innovaties voor projecten die kansrijk zijn, maar waar private investeerders nog niet makkelijk instappen.

Investeringsfonds Invest-NL keerde in het eerste jaar van zijn bestaan geld uit aan vier innovatieve bedrijven. Daarmee was vorig jaar 28 miljoen euro gemoeid, afgezet tegen een begroting van in beginsel 1,7 miljard euro.

Oud-minister Wouter Bos, die de leiding heeft over Invest-NL, spreekt in het jaarverslag evengoed van een goede start van het jaar. Hij wijst erop dat de coronacrisis voor enige vertraging zorgde en dat prioriteiten moesten worden bijgesteld.

Invest-NL richt zich op het financieren van projecten op het gebied van hernieuwbare energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel, zorg, veiligheid en onderwijs. Daarbij moet Invest-NL zich richten op projecten die wel kansrijk zijn, maar die nog niet meteen door private investeerders worden opgepakt.

Invest-NL wil bedrijven ook helpen geld binnen te halen uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Naast investeringen in bedrijven zijn door Invest-NL vorig jaar ook acht marktonderzoeken afgerond, waarvan zes gericht op de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie.

Bos benadrukt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar net zo veel financieringen afgesloten zijn als in heel 2020. “We werken toe naar steeds grotere en risicovollere transacties met impact.”

In het jaarverslag geeft Invest-NL ook aan dat van de totale investeringspot inmiddels ruim 240 miljoen euro is ‘gecommitteerd’. Het gaat hier om geld dat is toegezegd aan andere investeringsfondsen die werk uit handen nemen van Invest-NL.

Bos hoopt dat Invest-NL uiteindelijk een rol gaat spelen bij grote projecten voor bijvoorbeeld CO2-opslag en de ontwikkeling van warmtenetten en een infrastructuur voor waterstof. Maar, zo zegt hij tegen het Financieele Dagblad, daarbij is het fonds ook afhankelijk van keuzes van de overheid: “Tot die tijd blijft het lastig om als investeerder ergens op in te zetten.”

LEES OOK: Invest-NL heeft €1,7 miljard in kas – dit zijn de criteria om in aanmerking te komen voor financiering