Koning Willem-Alexander kan volgend jaar rekenen op een ‘grondwettelijke uitkering’ van ruim 6,4 miljoen euro. Dat is 276.000 euro meer dan dit jaar, ofwel een stijging van 4,5 procent.

De uitkering bestaat uit een inkomensdeel en een deel voor ‘personele en materiële uitgaven’. Het salaris van de koning komt uit op 1.035.000 euro. Dat is 2,8 procent meer dan hij dit jaar ontvangt. Ook bij het Paleis Huis ten Bosch kunnen ze dus meepraten over de pijnlijke inflatie, die dit jaar naar verwachting op 10 procent uitkomt.

Om toch rond te komen, hebben de royals nog enkele andere geldstromen. Koningin Máxima en prinses Beatrix hebben namelijk ook recht op een uitkering. Deze bedragen in totaal respectievelijk 1,1 miljoen en 1,7 miljoen euro en bestaan wederom uit een inkomensdeel en een deel voor de andere uitgaven.

Officieel heeft Amalia, de prinses van Oranje, ook recht op een uitkering van 1,7 miljoen euro in 2023. Vorig jaar besloot ze echter om tijdens haar studietijd af te zien van haar toelage van enkele duizenden euro’s per dag. Ze gaf aan zich “ongemakkelijk” te voelen zolang ze geen tegenprestatie kan leveren.

Infographic Begroting van de Koning 2023
Infographic Begroting van de Koning 2023
RVD

Wat levert het koningshuis op?

De eeuwige vraag is of de kosten van het koningshuis opwegen tegen de voordelen.

Ja, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix ontvangen een flinke uitkering en hoeven daarover geen loon- en inkomstenbelasting te betalen. Maar daar staat tegenover dat de koning op buitenlandse handelsmissies mogelijk deuren kan openen die anders gesloten blijven.

Uit een onderzoek van Regioplan uit 2011 naar de effecten van economische missies, blijkt dat ruim de helft van de deelnemende bedrijven aangeeft economisch voordeel uit de deelname te hebben behaald.

Van de ondervraagde bedrijven die de missie succesvol achtten, geeft ruim twee derde aan dit te danken te hebben aan de contacten van Nederlandse bewindspersonen. De rol van het Koninklijk Huis wordt niet gespecificeerd.

Professor macro-economie Harry van Dalen van de universiteit van Tilburg becijferde een aantal jaar geleden dat een monarchie de economie stimuleert met jaarlijks 1 procent groei. Het koningshuis levert volgens hem de Nederlandse economie jaarlijks 4 tot 5 miljard euro op.

LEES OOK: Dit zijn de 10 rijkste leden van Europese vorstenhuizen – met prinses Beatrix in de top 5