Hiermee wil de regering het volk helpen het hoofd te bieden aan de hogere
kosten voor levensonderhoud.

Mensen hoeven geen btw te betalen voor tarwe, maïsbloem, brood en
rijst. Bovendien wordt de import van maïsbloem niet meer belast. De
belasting op de import van tarwe gaat van 35 naar 10 procent. De regering
hoopt dat leveranciers dat voordeel aan de consument zullen doorgeven.

De voedselprijzen zijn in Kenia vanaf het begin van het jaar tot mei 44
procent gestegen. De stijging werd vooral veroorzaakt door internationale
inflatiedruk, politieke onrust en onregelmatige regenbuien.