Aangezien zonneparken hernieuwbare energie opleveren, bieden ze niet-overbodige hulp bij de energietransitie. Toch gaat de komst van een zonnepark vaak gepaard met allerhande tumult. Bewoners klagen over het uitzicht, waarna gemeenten plannen voor zonneparken afblazen.

Toch verrees begin juni nabij het Groningse dorp Ten Boer een zonnepark waar omwonenden vrij enthousiast over lijken te zijn. Het park, Fledderbosch geheten, valt op vanwege zowel het natuur- als het sociaaleconomische element.

Zonnepark met een derde aan natuurgrond

Allereerst over die natuur: liefst een derde van de grond bestaat uit open natuurgrond, met een inheems, kruidenrijk zaadmengsel en kleine struiken.

Bomen planten ze er niet, om de lokale akkervogel niet tegen het hoofd te stoten. “Die is het meest gebaat bij een open veld”, zegt manager Frans Latjes van Ecorus, het Eindhovense bedrijf dat het zonnepark in Groningen plaatste. Hij noemt het park het “grootste natuurinclusieve zonnepark van Nederland”.

Oorspronkelijk bestond het 94 hectare grote perceel van Fledderbosch uit landbouwgrond en een baggerdepot. "Er was dus sprake van een lage biodiversiteit", zegt Latjes. "Op het weiland werd een grassoort gebruikt die weinig dieren aantrok. Ons grasmengsel zal juist veel insecten en vogels aantrekken, verwachten we. In de struiken kunnen dieren zich ook nestelen."

Een team van twee deskundigen zal om de twee jaar controleren hoeveel de lokale biodiversiteit is toegenomen, laat Latjes weten. "We verwachten een grote toename."

De lokale gemeente Ten Boer, inmiddels opgegaan in de gemeente Groningen, begon al in 2018 met inspraakavonden voor bewoners. Vervolgens wees de gemeente een stuk landbouwgrond aan, waarna Ecorus in beeld kwam als bouwpartij. Het bedrijf van Latjes zag daarop kansen om het baggerdepot naast het stuk grond bij het project te betrekken.

Het zonnepark Fledderbosch, inclusief de ingezaaide grond met een natuurbestemming.
Het zonnepark Fledderbosch, inclusief de ingezaaide grond met een natuurbestemming.
Ecorus

Coöperatie moet 'energiearmoede' tegengaan

Dat het park de goedkeuring van de lokale bevolking heeft, komt volgens de initiatiefnemers ook omdat zij zelf omwonenden betrokken hebben bij het proces. Bovendien stampten de bewoners een eigen energiecoöperatie uit de grond.

Een gedeelte van de financiële opbrengsten wil de coöperatie steken in het verlagen van de energierekening van lokale bewoners met een lage beurs. Zo hopen de initiatiefnemers "energiearmoede" in de regio het hoofd te kunnen bieden. Ook zal een deel toevloeien naar een speciaal fonds voor lokale, duurzame projecten.

"Bij de start van dit project zeiden we tegen elkaar: we moeten dit samen met de omgeving doen", zegt Latjes. "We vroegen de omgeving: als we een zonnepark aanleggen, welke kansen kunnen we dan benutten? Daaruit bleek onder meer dat we de natuur en biodiversiteit zouden kunnen helpen."

Zonnepark kostte zo'n €70 miljoen, maar is rendabel

Het park biedt energie voor 33 duizend huishoudens, laat Ecorus weten. Het gehele project kostte "zo'n 70 miljoen euro", schat Latjes, "misschien zelfs meer". Dat op slechts tweederde van de grond zonnepanelen konden verrijzen, stimuleert de winstgevendheid van zo'n operatie natuurlijk niet.

Toch is Fledderbosch wel degelijk een project waar rendement op zit, geeft Latjes aan. De lokale energieleverancier Energie van Ons neemt de stroom van het park af en betaalt volgens Latjes genoeg om de operatie winstgevend te maken.

Geld voor de bouw van het project haalde Ecorus bij zowel de bank als investeerders. De Duitse geldschieter CEE Group is een van de grootste geldschieters en mag zich zelfs officieel eigenaar van het zonnepark noemen.

Of ze bij Ecorus nog meer van dit soort projecten in de pijplijn hebben? "Niet zo groot als deze, maar we zijn zeker bezig met andere parken. Toen we begonnen met dit bedrijf, in 2014, huurden we gewoon een stuk grond dat we vol met zonnepanelen plaatsten. Nu willen we bij ieder park aandacht schenken aan de biodiversiteit en de omgeving."

LEES OOK: Biologische kwekerijen zijn beter voor het milieu, maar of je er massavolumes mee kunt draaien? ‘Dat wordt erg lastig’