Nederland kreeg in 2022 te maken met een stroom van vluchtelingen uit Oekraïne, die de migratiecijfers sterk beïnvloedde. Maar ook als je het Oekraïne-effect eruit haalt, blijkt in de eerste helft van 2023 nog steeds sprake van een zeer hoog migratiesaldo.

Over de eerste helft van dit jaar groeide de bevolking van Nederland per saldo met 55.000 mensen, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is ruim de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen nam de bevolking toe met ruim 119.000 inwoners.

Volgens het CBS valt de groei nu vooral een stuk lager uit door de teruggelopen immigratie vanuit Oekraïne.

In de eerste helft van 2022 kwamen er per saldo nog ruim 73.000 Oekraïners naar Nederland. Dit jaar waren het er 7.500. Op 1 juli verbleven er 101.000 Oekraïense migranten in ons land. Dat is het totale aantal Oekraïners die sinds het begin van de oorlog hier naartoe zijn gekomen, minus eventueel weer vertrokken Oekraïnse migranten.

In de onderstaande grafiek is te zien dat de totale bevolkingsgroei in de eerste helft van 2023 (eerste oranje balk helemaal links) een stuk lager was dan in de eerste helft van 2022 (donkergroene balk helemaal links). Te zien is ook dat de 'autonome bevolkgsgroei (verschil tussen geboorte en sterfte) wrijwel nul is.

In het vierde blokje van de grafiek is ook te zien dat de immigratie in de eerste helft van 2023 (oranje balk) lager was dan in de eerste helft van 2022 (donkergroene balk). Aan de andere kant was de immigratie nog wel een stuk hoger dan in de jaren van 2019 tot en met 2021 (blauwe balken en lichtgroene balk),

Lees ook: Liever tomaten importeren dan tomatenplukkers: massale arbeidsmigratie geen goed idee, vindt directeur van het CPB

Saldo van immigratie en emigratie blijft stijgen, als je corrigeert voor Oekraïne-effect

Als je dieper inzoomt op het effect van migratie op de bevolkingsgroei, is goed zichtbaar dat ook in de eerste helft van 2023 nog steeds sprake is van een relatief hoog migratiesaldo (verschil tussen immigratie en emigratie), wanneer het je Oekraïne-effect eruit haalt. Dat is te zien in de onderstaande grafiek.

In de grafiek is rechts voor 2023 en 2022 het migratiesaldo voor Oekraïnese vluchtelingen (donkerblauwe deel van de kolommen) apart van het overige migratiesaldo vermeld (de lichtblauwe deel kolommen). Te zien is dat, als je het het donkerblauwe deel deel van de kolommen (Oekraïense vluchtelingen) negeert, er van 2022 op 2023 nog steeds een stijging is van het migratiesaldo naar ruim 52 duizend in de eerste helft van 2023.

Hiermee is de trend van het migratiesaldo nog steeds stijgend, want in de jaren vóór 2022 lag het migratiesaldo zo rond de 30 duizend op jaarbasis.

Wat de herkomst van migranten betreft was in de eerste helft van 2023 sprake van een lichte daling van immigranten uit Afrika, terwijl de immigratie uit Azië en andere Europese landen stabiel is gebleven op een relatief hoog niveau.

LEES OOK: Immigratie in Nederland: 4 dingen die je moeten weten over de cijfers, nu politici zoals VVD-prominent Henk Kamp vol in de campagnemodus gaan