De Nederlandse economie gaat dit jaar voor het eerst sinds 2011 vooruit, maar pas in 2015 is er sprake van serieus herstel.

Dat blijkt uit de nieuwe ramingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag heeft gepubliceerd.

Het IMF verwacht dat de economische groei in Nederland dit jaar uitkomt op 0,6 procent, na een krimp met 0,7 procent in 2013. Voor 2015 wordt nu een vooruitgang van 1,4 procent voorzien.

De voorspellingen van de economen in Washington zijn wat lager dan de prognoses van afgelopen april, maar ze zijn wel in lijn met de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Dat hield op Prinsjesdag vast aan de voorspelling van 0,75 procent economische groei in 2014.

Het CPB rekent voor volgend jaar op een plus van 1,25 procent, iets lager dus dan het IMF.

Het IMF voorspelt dat de werkloosheid dit jaar piekt op 7,3 procent, om vervolgens vanaf volgend jaar licht te dalen. De werkloosheid blijft daarbij in 2015 wel hoger dan vorig jaar. Ook deze prognoses liggen in lijn met die van het CPB.

Op basis van een apart onderzoek liet het IMF maandag al weten uit te gaan van een gematigd herstel van de Nederlandse economie in de komende tijd. De groei is vooral te danken aan de export, mede omdat de hoge schulden van huishoudens een rem blijven zetten op de consumentenbestedingen.

Groei wereldeconomie trager

Het geleidelijke herstel van de economie zet wereldwijd door, maar gaat ook dit jaar langzamer dan eerder werd gedacht. Door de grote politieke spanningen en de kwetsbare financiële markten is de kans op nieuwe tegenvallers bovendien groot, stelt het IMF dinsdag.

Het fonds verlaagt in de World Economic Outlook van oktober opnieuw zijn verwachtingen voor de groei van de wereldeconomie. Door de tegenvallende ontwikkelingen in de eerste helft van het jaar komt die in 2014 naar verwachting niet hoger uit dan 3,3 procent, terwijl een halfjaar geleden nog op bijna 4 procent werd gerekend. Dat groeitempo wordt nu voor volgend jaar voorzien, waarmee de blik op 2015 ook somberder is geworden.

VS trekt aan, eurozone kwakkelt

De ontwikkelingen lopen internationaal sterk uiteen. Zo gaan de zaken in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië beter dan gedacht, terwijl het herstel in de eurozone nauwelijks van de grond komt. Opkomende economieën trekken onverminderd de kar, maar de groei neemt daar wel af ten opzichte van de voorgaande jaren.

"Het tempo van het economische herstel is de afgelopen jaren teleurstellend geweest", concludeert het IMF. "Met de zwakker dan verwachte groei van de eerste helft van het jaar en de groeiende risico's kan het nu voorspelde herstel opnieuw uitblijven of tegenvallen."

Rusland risico

Het grootste gevaar ziet het fonds in de gespannen situatie rond Rusland en Oekraïne en het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. De effecten van die conflicten concentreren zich vooralsnog in die regio's, maar er is een aanzienlijke kans dat ze ook op grotere schaal merkbaar worden.

Om aanhoudend tegenvallende resultaten te voorkomen, is het volgens het IMF van groot belang dat landen hun groeipotentie verhogen. Het fonds ziet daarbij vooral brood in investeringen in infrastructuur. Die zorgen op korte termijn voor banen en meer productie, terwijl landen op langere termijn ook sneller kunnen groeien als bijvoorbeeld wegen en spoorlijnen worden verbeterd.

Eurozone: krimp in Italië, Duitse groei lager

De vooruitzichten van de eurolanden lopen sterk uiteen. De Italiaanse economie krimpt volgens het IMF dit jaar met 0,2 procent en in Frankrijk is met een plusje van 0,4 procent opnieuw nauwelijks sprake van groei.

De Duitse economie groeit verder (circa 1,5 procent dit en volgend jaar), maar minder sterk dan in het voorjaar werd voorspeld. Een lichtpuntje is Spanje, waar de groei dit jaar aantrekt tot 1,3 procent.

Voor de hele eurozone verwacht het IMF een groei van 0,8 procent in 2014 en 1,3 procent in 2015. In het voorjaar ging het IMF nog uit van plussen van respectievelijk 1,2 en 1,5 procent.

China: zwakkere groei

Het IMF heeft de prognoses voor de Chinese economie iets verlaagd ten opzichte van het voorjaar, naar 7,4 procent in 2014 en 7,1 procent volgend jaar. Die kleine vertraging toont volgens het fonds vooral dat de op een na grootste economie ter wereld een beter houdbare basis krijgt, onder meer doordat de investeringen in de oververhitte vastgoedsector afnemen.

Van de andere grote opkomende economieën doet vooral India het goed met een groei van circa 6 procent tot en met eind volgend jaar. Brazilië raakte eerder dit jaar in een recessie verzeild en komt daardoor dit jaar niet verder dan een groei van 0,3 procent. Voor 2015 wordt een plus van 1,4 procent voorzien.

De Russische economie stagneert door alle onrust rond Oekraïne en de verzuurde relatie met het Westen bijna volledig.

Bron: ANP/Z24

Lees ook
China en Rusland brullen tegen het Westen, maar economie vertelt een ander verhaal

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl