Ik heb alles gedaan wat je tijdens een sollicitatiegesprek niet zou moeten doen. Zo verscheen ik onverzorgd, vertelde ik negatieve verhalen over voormalige werkgevers en onthulde ik te veel over mezelf. Tijdens één sollicitatiegesprek in 2011 moest ik zelfs huilen.

Toen ik net uit de collegebankjes kwam, voelde ik me zelfverzekerd en op mijn gemak bij potentiële werkgevers. Daarna werkte ik drie jaar lang in een erg negatieve en belastende werkomgeving. Ik voelde me minder zelfverzekerd over mijn capaciteiten en voelde me gespannen over hoe ik over zou komen tijdens sollicitatiegesprekken.

In 2010 viel ik ten prooi aan negatieve persaandacht. Het sollicitatiegesprek dat ik kort daarna voerde met een potentiële werkgever, was een ondraaglijke ervaring. Ik bevroor en kwam onhandig over. Ik besloot daarop freelancer te worden, deels om sollicitatiegesprekken te kunnen vermijden.

Al houd ik ervan om voor mezelf te werken, ik blijf altijd op zoek naar meer stabiliteit en beter betalende klanten. Daarom stuurde ik kort geleden mijn portfolio naar een uitgeverij. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek over een lucratieve positie als ghostwriter. Het klonk als een droom, maar ik had nul ervaring met ghostwriting en had nooit eerder voor een groot bedrijf gewerkt. Twijfel overviel me.

Ik vroeg Melea Seward om advies. Seward is directeur recruitment bij The Hired Guns, een talentbureau dat zich richt op professionals in digitale en opkomende technologie.

"Van al het menselijke contact in de wereld zijn sollicitatiegesprekken de meest spannende - zelfs voor mensen die er niet komen aanzetten met traumatische ervaringen", zegt Seward.

Dit is het advies dat ze me gaf om mezelf beter te kunnen verkopen tijdens sollicitatiegesprekken.

1) Begin met een sterke opener

De eerste opdracht tijdens de meeste gesprekken is meestal: 'Vertel me meer over jezelf'. Seward zei dat ik van tevoren een sterk antwoord paraat zou moeten hebben.

"Begin niet met 'Ik ben een vader van twee', of waarom je je laatste baan verlaten hebt", zegt ze. Verzin liever een zin die je ervaring samenvat en richt je op wat het meest van toepassing is bij die rol.

"Houd het kort", zegt ze - maximaal 90 seconden - en wees concreet. Mensen praten vaak in algemeenheden over zichzelf. "Stel je voor dat de eerste zin [die je uitspreekt] een headline is", adviseert ze. Ik mag dan slecht zijn in solliciteren, ik ben goed in het schrijven van headlines.

Ik besloot te zeggen: "Ik ben een freelanceschrijver en schrijfinstructeur die sinds 2010 redactiewerk voor boeken aanbiedt. Ik heb honderden schrijvers wereldwijd geholpen om persoonlijke essays, opiniestukken en reportage-artikelen te schrijven."

2) Bereid je voor om over het goede en slechte te praten

Mensen die niet van sollicitatiegesprekken houden, proberen er van tevoren misschien niet aan te denken. Maar, zo zegt Seward, "iedereen kan profiteren van voorbereiding" - in het bijzonder mensen zoals ik, die bevriezen of bezwijken onder druk.

Een man die me interviewde, zei eens: "Dit is een geweldige baan voor wie geïnteresseerd is in ouderenzorg." Ik kon niets anders bedenken dan: "Tsja, dat ben ik niet."

"Ik weet niets over opsluiting", is wat ik eens zei bij het begin van een sollicitatiegesprek voor een organisatie met een missie om massa-opsluitingen in de Verenigde Staten een halt toe te roepen.

Kom met enkele anekdotes die je kunt toepassen bij welke vraag ze je ook stellen. Wees daarnaast voorbereid om alle olifanten in de (Zoom-)kamer te spreken. Bied de noodzakelijke context, inclusief de uitdagingen die je aan bent gegaan. En nog belangrijker, volgens Seward: praat over de stappen die je hebt genomen om uiteindelijk een positief resultaat te behalen.

Ik had me compleet voorbereid om een uitleg te geven over mijn provocatieve verleden. Door er uiteindelijk een boek over te schrijven, bereidde ik me voor om anderen te helpen hun niet-gehoorde verhalen aan het licht te brengen. "Het draait niet om wat er gebeurd is", zegt Seward, "maar om wat je ervan hebt geleerd."

3) Doe rustig aan en heb een kladblok bij de hand

Als je ergens aan begint met het idee dat het vreselijk zal worden, zal dat waarschijnlijk ook het geval blijken. De oplossing: wees nieuwsgierig.

In plaats van over jezelf uit te wijden, adviseert Seward sollicitanten om nieuwsgierig te zijn. "Vragen stellen zorgt bij mensen voor een verlaagd cortisolgehalte [coritsol wordt aangemaakt bij stress, red.]", zegt ze. Het is ook een slimme manier om een situatie te vergemakkelijken.

Mensen gaan vaak op volle snelheid door een sollicitatiegesprek heen. Een tip om online meer rust in te bouwen, is door "tegen de persoon die je spreekt, te zeggen: als ik soms niet naar mijn scherm kijk, ben ik aantekeningen aan het maken". Laat vervolgens je kladblok zien, adviseert Seward. Als je een moeilijke vraag krijgt voorgeschoteld, kun je even naar je kladblok staren om jezelf voldoende tijd te geven om met een reactie te komen.

Ik paste het kladblokadvies toe tijdens een sollicitatiegesprek en nam doelbewust pauzes. Ik probeerde ieder interview te behandelen als een gesprek en te sturen richting mijn oprechte interesse over de ghostwriting-branche.

4) Vergeet niet adem te halen

Dankzij Zoom kunnen we precies bepalen waar ieder gesprek plaats zal vinden. Seward adviseert om een situatie te creëren waar je je fysiek comfortabel voelt. Besteed enige tijd aan het visualiseren van de ervaring en stel jezelf voor dat het goed zal gaan.

Ook adviseert Seward lichamelijke trucs toe te passen, zoals ademtechnieken en het luisteren naar 'binaural beats' voor en na het sollicitatiegesprek.

Op de dag van mijn gesprek, werkte ik vanuit huis in plaats in mijn stamcafé. Voor het gesprek pakte ik vijf minuten om simpelweg te ademen en mijn lichaam te voelen. Ik voelde me rustig en voldoende voorbereid om de te verwachten vragen te beantwoorden.

Ik voelde me de hele tijd zelfverzekerd. De ervaring was allesbehalve ondraaglijk, iets wat ik nooit had verwacht te zeggen over een sollicitatiegesprek.

LEES OOK: Ruim de helft van de werknemers heeft na ontslag binnen 3 maanden weer een baan