De huizenprijzen zitten weer in de lift, na een daling in 2023. Of de prijzen voor koopwoningen in 2024 zullen stijgen of dalen, is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de hypotheekrente.

Dat stellen onderzoekers in een nieuwe editie van de Monitor Koopwoningmarkt.

De gemiddelde verkoopprijs voor koopwoningen lag in het vierde kwartaal van 2023 op 434.000 euro, volgens Makelaarsvereniging NVM die zijn gegevens baseert op getekende koopovereenkomsten. Daarmee steeg de gemiddelde verkoopprijs met 5,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Het CBS en het Kadaster, die uitgaan van bij de notaris gepasseerde koopakten, meldden een gemiddelde verkoopprijs van bijna 423.00 euro in het slotkwartaal van 2023. Op jaarbasis is er nog geen sprake van stijging, maar de gemiddelde verkoopprijs ligt wel 1,7 procent hoger ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

In 2023 daalde gemiddelde huizenprijs nog als gevolg van de in 2022 sterk gestegen hypotheekrente. Die trend is ongeveer halverwege vorig jaar weer omgeslagen, toen begonnen de gemiddelde huizenprijs ten opzichte van de voorgaande periode weer te stijgen.

Hypotheekrente in rustiger vaarwater

Hoe de huizenprijs zich in 2024 verder ontwikkelt, is volgens de opstellers van de woningmarktmonitor sterk afhankelijk van hoe de hypotheekrente zich beweegt. De hypotheekrente maakte in 2022 een behoorlijke klim, waarbij de rente voor 10 jaar vast van zo'n 1 procent naar 4 procent ging.

In 2023 was het beeld veel stabieler en bleven de gemiddelde hypotheekrentes voor de populaire rentevaste periode van 10 jaar min of meer tussen de 4 en 5 procent hangen. Vanaf oktober maakte de rente echter een scherpe daling, zoals te zien is in de onderstaande grafiek met gegevens van financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep.

Te zien is dat de rentes tussen eind oktober en begin januari met meer dan een 0,5 procentpunt zijn gedaald. Sindsdien is er weinig beweging.

Deze week kwamen de rentes uit op 3,78 procent voor de rentevaste periode van 10 jaar vast met NHG-garantie, terwijl de rente voor dezelfde hypotheek zonder NHG op 4,26 procent uitkwam.

Stijging huizenprijs is mogelijk, maar...

Volgens de opstellers van de Monitor Koopwoningmarkt is een verdere stijging van de gemiddelde huizenprijs mogelijk in de tweede helft van 2024, aangezien een verdere daling van de hypotheekrente wordt verwacht.

Daarnaast zullen de inkomens van huishoudens licht stijgen, wordt de inflatie beteugeld en houdt de druk op de woningmarkt aan door het beperkte aanbod.

Veel zal volgens de onderzoekers echter afhangen van rente-ontwikkeling. De verwachting is dat de Europese Centrale Bank (ECB) in de loop van 2024 de depositorente zal verlagen. In het verlengde daarvan kan ook de kapitaalmarktrente kan dalen en dat heeft doorgaans invloed op de langer lopende hypotheekrentes. Zowel het aanbod als de vraag naar koopwoningen kunnen zo een impuls krijgen.

Maar loopt de hypotheekrente onverhoopt toch 1 procentpunt op, dan kan dat leiden tot opnieuw een daling van de huizenprijzen in de tweede helft van 2024, stellen de onderzoekers.

Lees ook: Huur je voor €1.200 of €1.500 per maand? Zoveel huis kun je kopen als je dat bedrag voor een hypotheek betaalt