• In de afgelopen zes dagen is er een golf van verhogingen van hypotheekrentes geweest.
  • Liefst 22 geldverstrekkers verhoogden voor in totaal 32 soorten hypotheken de rente.
  • Het gaat vooralsnog om zeer kleine verhogingen van de hypotheekrente, maar het lijkt erop dat er meer renteverhogingen aankomen.
  • Lees ook: Huizenprijs stijgt op maandbasis opnieuw licht, op jaarbasis nog min van 5%

De hypotheekmarkt lijkt weer wat in beweging te komen en dat heeft alles te maken met ontwikkelingen op kapitaalmarkten, waar rentes de afgelopen week fors zijn opgelopen. Dit stimuleert geldverstrekkers om de hypotheekrente ook te verhogen.

De onderstaande tabel op basis van rentewijzigingen die de site actuelerentestanden.nl bijhoudt, geeft een overzicht van liefst 32 hypotheken van in totaal 22 geldverstrekkers die renteverhogingen hebben doorgevoerd in de afgelopen dagen.

De omvang van de renteverhogingen is tot nog toe beperkt gebleven. Als je kijkt naar de gemiddelde hypotheekrentes voor de populaire rentevaste perioden van 10 en 20 jaar vast, dan ziet het beeld er als volgt uit.

Gemiddelde hypotheekrente 10 jaar vast en 20 jaar vast

(bron: Van Bruggen Adviesgroep)

  • 10 jaar vast mét NHG per 24 september 2023: 4,27% (was: 4,25% per 17 september)
  • 10 jaar vast zonder NHG per 24 september 2023: 4,67% (was 4,67% per 17 september)
  • 20 jaar vast mét NHG per 24 september 2023: 4,49% (was 4,46% per 17 september)
  • 20 jaar vast zonder NHG per 24 september 2023: 4,98% (was: 4,96% per 17 september)

Te zien is dat op weekbasis de gemiddelde hypotheekrente nog niet heel hard is gestegen: het gaat om een paar honderdste van een procentpunt. Maar er zit waarschijnlijk wel meer in het vat.

Verdere stijging hypotheekrente verwacht

In de nieuwsbrief van deze week stelt financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep te verwachten dat meer geldverstrekkers deze week de hypotheekrente gaan verhogen.

Dit heeft ermee te maken dat op obligatiemarkten rentes afgelopen week fors zijn gestegen, vanwege aanhoudende zorgen over de inflatie. Die worden onder meer gevoed door stijgende olieprijzen.

In de onderstaande grafiek is te zien dat de rente voor de 10-jarige Nederlandse staatslening het hoogste niveau van dit jaar heeft bereikt. Deze rente geldt als een belangrijk anker voor de rentes die geldverstrekkers moeten betalen, als ze zelf geld lenen voor hypotheekfinanciering. Daarom heeft de 10-jaars staatsrente ook invloed op de hypotheekrente.

Er is op de langere termijn een vrij sterke correlatie tussen de 10-jaars staatsrente en de gemiddelde 10-jaars hypotheekrente. Die is hieronder weergegeven in een grafiek van Van Bruggen.

De oranje lijn toont de ontwikkeling van de 10-jaars staatsrente, die momenteel op 3,07 procent noteert. De blauwe lijn geeft de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast weer mét NHG-verzekering. Die noteert op 4,27 procent.

Het gemiddelde verschil tussen de 10-jaars staatsrente en de 10-jaars hypotheekrente lag afgelopen jaar op 1,6 procentpunt. In de grafiek hierboven zijn de assen zo aangepast dat de twee rentes elkaar grotendeels overlappen. Rechtsboven is te zien dat de 10-jaars staatsrente (oranje lijn) de afgelopen weken wat harder is opgelopen dan de 10-jaars hypotheekrente mét NHG.

Als je het gemiddelde verschil van 1,6 procentpunt als uitgangspunt neemt, dan zou de 10-jaars hypotheekrente mét NHG bij een 10-jaars staatsrente van 3,07 procent op ongeveer 4,67 procent moeten liggen. Dat is 0,4 procentpunt hoger dan momenteel het geval is.

Het blijft dus belangrijk om in de gaten te houden of de rentes op de kapitaalmarkt op de huidige hogere niveaus blijven. In dat geval ligt een verdere stijging van hypotheekrentes in de lijn der verwachting.

LEES OOK: Hypotheek afsluiten met NHG? De grens ligt nu op €405.000 – dit wordt naar verwachting het nieuwe bedrag in 2024