De huizenmarkt lijkt in januari fors in te zakken. In de eerste maand van 2013
is het aantal hypotheekaanvragen met 47 procent gedaald, zo valt op te maken
uit data van het Hypotheken Data Netwerk dat naar eigen zeggen circa de
helft van de hypotheekofferte-aanvragen registreert.

Hoewel januari altijd zwak is in vergelijking met december, is deze dip is
veel dieper dan gebruikelijk. Jaar op jaar, dus in vergelijking met januari
2012, daalde het aantal aanvragen namelijk ook met 33 procent.

De daling was verwacht, omdat veel consumenten die van plan waren een huis te
kopen de koop vóór 1 januari wilden afsluiten. Na 1 januari gelden er
nieuwe, veel strengere regels ronde hypotheekrenteaftrek. De rente mag nu
alleen maar worden afgetrokken als er een hypotheek wordt afgesloten waarbij
de hypotheeknemer meteen begint met aflossen.

In het laatste kwartaal van 2012 zijn inderdaad ook meer huizen verkocht: 34
duizend, zo’n 32 procent meer dan in het derde kwartaal zo meldde
makelaarsvereniging NVM begin januari. NVM-voorzitter Ger Hukker voorspelde
toen al dat het eerste kwartaal van 2013 slecht zou zijn. De nieuwste
hypotheekdata wijst in ieder geval op een dramatische maand januari.

{“dataSour​ceUrl”:”//​docs.googl​e.com/a/z2​4.nl/sprea​dsheet/tq?​key=0AuXPk​ySqju4QdDZ​1bzNYOW5Yd​XR2Y2ZhSW5​qWEJnYXc&t​ranspose=0​&headers=1​&range=D1%​3AF14&gid=​0&pub=1″,”​options”:{​”vAxes”:[{​”useFormat​FromData”:​true,”titl​e”:”aantal​”,”minValu​e”:null,”v​iewWindow”​:{“min”:nu​ll,”max”:n​ull},”maxV​alue”:null​},{“useFor​matFromDat​a”:true,”m​inValue”:n​ull,”viewW​indow”:{“m​in”:null,”​max”:null}​,”maxValue​”:null}],”​titleTextS​tyle”:{“bo​ld”:true,”​color”:”#0​00″,”fontS​ize”:16},”​series”:{“​0”:{“color​”:”#6d9eeb​”}},”boole​anRole”:”c​ertainty”,​”title”:”N​ieuwe hypotheeka​anvragen (per maand)”,”a​nimation”:​{“duration​”:500},”ba​ckgroundCo​lor”:{“fil​l”:”#f9cb9​c”},”legen​d”:”top”,”​hAxis”:{“u​seFormatFr​omData”:tr​ue,”title”​:”Bron: Hypotheken Data Netwerk”,”​minValue”:​null,”view​WindowMode​”:null,”vi​ewWindow”:​null,”maxV​alue”:null​},”tooltip​”:{},”isSt​acked”:fal​se,”width”​:469,”heig​ht”:371},”​state”:{},​”view”:{},​”chartType​”:”ColumnC​hart”,”cha​rtName”:”D​iagram 1″}

Lees ook:

Forse stijging hypotheekaanvragen in november

ING: huizenprijs daalt nog zeker twee jaar

Huizenprijs daalt 6,7 procent vierde kwartaal, verkopen
fors hoger

Huis en fiscus in 2013: alle maatregelen op een rij

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl