Een groot deel van de hypotheekadviseurs van ABN Amro die de handtekeningen van klanten vervalsten is gewoon weer aan het werk. Ze hebben wel een berisping gekregen en krijgen geen bonus over 2016.

Dat meldt het FD op basis van anonieme bronnen. De bank bevestigt een deel van de berichtgeving. Slechts een ‘handvol’ van de frauderende adviseurs is ontslagen.

De medewerkers van ABN Amro vervalsten de handtekeningen van hun klanten om op die manier het dossier af te kunnen sluiten.

De adviseurs moesten soms maanden nadat het hypotheektraject was ingezet nog om een handtekening langs bij de klanten vanwege een interne procedure. Daarin staat omschreven dat een hypotheekadvies moet worden aangepast, als de definitieve offerte afwijkt.

Daar moet de klant dan voor tekenen, maar die hadden daar vaak geen zin in. De adviseurs bleven dan met een ongesloten dossier zitten, en besloten dan maar zelf een handtekening te zetten. ABN Amro gaat daarom ook kijken naar het nut van deze procedure.

Bankierseed

Uit intern onderzoek van de bank blijkt dat zo’n negentig hypotheekadviseurs handtekeningen hebben vervalst. Het onderzoek is echter nog niet klaar – er worden nog tientallen medewerkers onderzocht.

Van de medewerkers waarvan wel duidelijk is dat ze hebben gefraudeerd, zijn er inmiddels enkele tientallen gestraft. Zij moeten mogelijk nog wel voor de tuchtcommissie verschijnen.

Lees ook op Business Insider

De adviseurs hebben in principe de bankierseed afgelegd, maar die werd pas in april van dit jaar verplicht. Het vervalsen van de handtekeningen begon echter al in 2013.

Er wordt daarnaast ook onderzocht of de leiding van ABN Amro op de hoogte was van het vervalsen. Eerst worden de directe leidinggevenden van de hypotheekadviseurs daar over ondervraagd. Dat onderzoek loopt waarschijnlijk nog maanden.