Het kabinet en de oppositiepartijen Groenlinks en PvdA hebben een woonakkoord gesloten waarin 450 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor leefbaarheid.

Daarnaast is onder meer afgesproken dat de huur jaarlijks niet meer omhoog mag gaan dan 1 procent plus de inflatie. Dat geldt voor zowel sociale huur als vrije sector.

De deal komt net op tijd. Maandag vindt een debat over de woonbegroting plaats.

Het kabinet heeft steun van de oppositiepartijen nodig om de nieuwe maatregelen door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen.

Het kabinet en de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA zijn het eens geworden over maatregelen om het woonbeleid te verbeteren.

Zo komt er 450 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in kwetsbare gebieden, mag de huur niet verder stijgen dan 1 procent boven op de inflatie en kunnen meerpersoonshuishoudens makkelijker een sociale huurwoning krijgen.

Volgens de oppositiepartijen deed het kabinet te weinig om de wooncrisis aan te pakken. De afgelopen maand hebben zij onderhandeld met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) over verbeteringen.

GroenLinks en PvdA zijn blij met het “afgedwongen akkoord”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. Jesse Klaver (GroenLinks) noemt wonen “een eerste levensbehoefte van mensen. Te lang is wonen aan de markt overgelaten. Er is behoefte aan een overheid die de wooncrisis aanpakt”.

De partijen drongen er vooral op aan woningen beter betaalbaar te houden, vooral nu door de coronacrisis veel mensen financieel erop achteruit gaan.

Huren te hoog voor middeninkomens

Ze wijzen erop dat de huren door de jaarlijkse stijgingen voor velen te hoog worden. En een huis kopen zit er voor veel mensen met een middeninkomen bijna niet in, omdat door het grote woningtekort ook de prijzen van koophuizen stijgen.

De nu afgesproken maximering van de huurstijging geldt voor zowel de sociale als de vrije sector. Ollongren schrijft dat "huurders hiermee worden beschermd tegen ongebreidelde huurverhogingen".

Daarnaast blijft voor alleenstaanden de inkomensgrens voor een sociale huurwoning gelijk (39.055 euro.)

Ollongren wilde die grens verlagen, zodat minder singles een sociale woning konden krijgen, maar ziet daar nu vanaf. Voor meerpersoonshuishouden wordt die grens wel verhoogd - naar 43.126 euro - zodat meer mensen voor een sociale huurwoning in aanmerking komen.

Nieuw fonds waar gemeentes uit kunnen putten

Voor het extra geld wordt een fonds opgericht waarop gemeenten aanspraak kunnen maken. Zo kunnen ze inzetten op duurzaamheid, betere leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare stadswijken en krimpgebieden. Het betreft onder meer gebieden in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Noord-Brabant.

Het gaat bijvoorbeeld om vervanging van woningen door nieuwe woningen, om grote verbouwingen en het opknappen van de openbare ruimte, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. De verhuurdersheffing, die de corporaties jaarlijks moeten betalen aan de overheid, blijft wel overeind.

Er zat haast achter de deal. Maandag debatteert de Tweede Kamer over de woonbegroting. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig om beleid door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen.

LEES OOK: Brief over huurverhoging gehad? Zo hoog mag die zijn bij sociale huur en in de vrije sector