ABN AMRO verwacht dat de huizenprijzen dit jaar nog sneller gaan stijgen dan de bank een paar maanden geleden inschatte, zo blijkt uit een donderdag verschenen rapport over de woningmarkt.

De grootste aanjager van de woningprijs is, naast het grote woningtekort, de lage hypotheekrente. Daarnaast stijgen de lonen over het algemeen door de krapte op de arbeidsmarkt en dat heeft ook een effect op de prijzen waarvoor huizen van eigenaar wisselen.

Aan de daling van de hypotheekrente is door de gestegen inflatie een einde gekomen. Toch verwacht ABN AMRO dat die laag blijft.

De bank schat nu in dat de huizenprijzen dit jaar met 12,5 procent oplopen en in 2023 met 5 procent. Bij een vorige raming werd nog gerekend op een stijging van 10 procent in 2022.

"De tumultueuze ontwikkeling op de woningmarkt dwingt de overheid tot maatregelen. Te veel mensen staan buitenspel", zo stelt de bank in een toelichting.

Kabinet doet te weinig om situatie op woningmarkt te verbeteren

In het coalitieakkoord is veel aandacht voor situatie op de woningmarkt. De ministerspost voor Wonen keert bijvoorbeeld terug. "Maar op de keper beschouwd vallen de maatregelen tegen", vindt het economisch bureau van ABN AMRO. Zo blijven de fiscale voordelen voor huizenbezitters in stand. "Verdergaande maatregelen, zoals een versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek, zouden een rem kunnen zetten op de forse prijsstijging van woningen in Nederland", aldus econoom Philip Bokeloh.

De bank noemt de stijging van het aantal bouwplannen bij gemeenten en provincies bemoedigend, maar denkt dat het hoogst onzeker is dat de ambities ook kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn er capaciteitsproblemen in de bouw.

Door het beperkte aanbod van woningen zal het aantal transacties dit jaar naar verwachting verder afnemen. ABN AMRO rekent op een daling van 10 procent, na de min van 5 procent in 2021. "Huizenbezitters stellen het moment van verkoop steeds vaker uit, omdat zij eerst een geschikte woning voor zichzelf willen vinden", stelt de bank. Wanneer de prijsstijging is afgezwakt denkt ABN AMRO dat er geleidelijk aan meer woningen beschikbaar komen. Het aantal transacties kan dan vanaf 2023 weer toenemen.