De huizenmarkt in Nederland is redelijk hersteld, maar de regionale verschillen zijn gigantisch. In Amsterdam en Haarlem werd de gemiddelde koopwoning in een jaar tijd bijna 10 procent meer waard. In Drenthe bleven de prijzen gelijk.

Dat concludeert onderzoeksbureau Calcasa in het kwartaalbericht over de woningmarkt in het eerste kwartaal van 2015.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Kadaster of de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) rapporteert Calcasa niet de prijzen van daadwerkelijk verkochte woningen, maar maakt het een inschatting van de waarde van alle koopwoningen in een gebied.

Dat doen de taxateurs op basis van cijfers van het Kadaster, gecombineerd met buurtgegevens en de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van de huizenprijs.

Calcasa kijkt dus ook naar de waarde van woningen die niet verkocht zijn. De daadwerkelijke prijsstijging van verkochte woningen kan namelijk sterk afwijken van schommelingen in de woningwaarde als er bijvoorbeeld in een bepaalde periode veel woningen van een bepaald type op de markt zijn gekomen.

Platteland blijft achter

De trend die Calcasa ziet, dat woningen in de Randstad rap meer waard worden dan woningen op het platteland, strookt met bijvoorbeeld de cijfers van de NVM over het eerste kwartaal van 2015. Alleen is de kloof tussen stad en platteland in de analyse van Calcasa nog veel groter .

Zo is de woningwaarde in Friesland sinds het dieptepunt van de crisis halverwege 2013 maar met 1,1 procent gestegen. Terwijl de waarde van woningen in Haarlem en de omliggende dorpen in een jaar tijd met 9,5 procent toenam.

In Amsterdam is het beeld vergelijkbaar met Haarlem. Daar nam de woningwaarde in de regio Amsterdam -- dus inclusief plaatsen als Diemen en Amstelveen, toe met 8,2 procent. Kijk je alleen naar de gemeente, dan nam de door Calcasa berekende woningwaarde zelfs met 9,9 procent toe.

Op het niveau van provincies zie je dat de woningmarkt vooral in het westen van Nederland goed herstelt, maar in de randgebieden achterblijft. Uitzondering is Groningen, waar met name woningen in de stad Groningen en de omliggende gemeenten gewild zijn.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl