Een schoonmaakster (m/v) zoeken via internet kan op verschillende manieren. Een checklist.

Schoonmaakhulp regelen via internet. Met de komst van de dienst Helpling.nl is er weer een partij die deze markt verkent.

Formeel hulp inhuren via een bemiddelaar doet nog maar een beperkt aantal gezinnen. Het gros van de circa 714 duizend huishoudens in Nederland met een huishoudhulp, werft via het informele circuit. De gemiddelde uurprijs is 10,50 euro, blijkt uit onderzoek.

Online bemiddelaars die ‘witte werksters’ aanbieden, vragen hogere prijzen, maar daarmee is de hulp doorgaans ook gedekt voor vakantie en ziekte. Zie ook het artikel ‘Zo regel je een witte werkster‘ en de belangrijkste bepalingen van de regeling dienstverlening aan huis.

Z24 vergeleek de voorwaarden van drie online bemiddelaars. Dat zijn naast Helpling.nl het platform Homeworks en ikzoekeenwittewerkster.nl. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.

Huishoudhulp: eenmalig of vaker?

Bemiddelaar Homeworks regelt voor klanten een vaste huishoudelijke hulp voor minimaal één uur in de week of twee uur om de week; daarnaast heeft Homeworks een service voor eenmalige schoonmaak.

Bij Helpling.nl kun je flexibel online boeken vanaf minimaal twee uur. De schoonmaak kan eenmalig zijn of op terugkerende basis. Daarbij kan de aanvrager een voorkeur opgeven voor een hulp die al eens is geweest.

Ikzoekeenwittewerkster.nl bemiddelt voor het vinden van een vaste hulp. De werktijden worden onderling bepaald door opdrachtgever en huishoudhulp.

Bij wie is de schoonmaakster in dienst?

Bij Helpling.nl en ikzoekeenwittewerkster.nl sluit de particulier een overeenkomst af met de schoonmaakhulp.

Homeworks doet het anders: de hulp is niet in dienst van de opdrachtgever, maar werkt via Homeworks.

Volgens de regeling dienstverlening aan huis kunnen particulieren als opdrachtgever optreden voor iemand die maximaal drie dagen per week bij hen huishoudelijk werk doet.

De opdrachtgever moet een loon bieden inclusief een vakantietoeslag van 8 procent. Officieel geldt ook een verplichting om maximaal 6 weken door te betalen bij ziekte, maar dan moet de huishoudhulp wel regelmatig werken voor de opdrachtgever. Die heeft geen verplichtingen wat betreft de afdracht van loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen

Wat zijn de kosten?

Helpling.nl rekent met opdrachtgevers af voor 14,90 euro per uur. Daarvan gaat 20 procent naar de bemiddelaar.

Homeworks hanteert twee uurtarieven: 16,50 euro voor een vaste huishoudelijke hulp en 20 euro per uur voor een eenmalige schoonmaak. De vaste hulp ontvangt 11,70 per uur van Homeworks.

Ikzoekeenwittewerkster.nl bemiddelt voor huishoudhulpen met een tarief van 12,50 euro per uur. Deze bemiddelaar ontvangt geen percentage van het uurloon, maar krijgt een eenmalige commissie. Die kent een basisbedrag van 25,75 euro, plus 3,50 euro per opgegeven uur en nog eens 18,50 euro, als er een specificatie voor de leeftijd van de gewenste hulp wordt opgegeven.

Dekt uurprijs vakantie en ziekte?

De vakantievergoeding zit bij alle drie de bemiddelaars verwerkt in de uurprijzen. Bij Helpling.nl is een  vergoeding voor ziekteverzuim ook in de uurprijs meegenomen. Homeworks regelt naar eigen zeggen vervanging als de vaste hulp ziek is.

Ikzoekeenwittewerkster.nl geeft aan dat er voor vaste hulp een officiële regeling is waarbij de werkgever zes weken lang 70 procent van het loon moet uitbetalen. Maar in de praktijk maken opdrachtgever en huishoudhulp vaak eigen afspraken. "De meeste zorgzoekers en werksters spreken (...) onderling af dat de werkster de uren inhaalt wanneer deze weer beter is."

Hoe gaat de betaling?

Bij Homeworks betaalt de opdrachtgever via incasso of Ideal de factuur van Homeworks; ook bij Helpling.nl gaat de betaling elektronisch via incasso, creditcard of Paypal/iDEAL.

Ikzoekeenwittewerkster.nl krijgt een eenmalige vergoeding voor de bemiddeling; de opdrachtgever maakt zelf een afspraak met de hulp om contant of via overschrijving te betalen.

Is schade verzekerd?

Voor een blessure die de hulp tijdens het werk  kan oplopen, geldt in alle gevallen dat je als opdrachtgever moet zorgen voor veilige schoonmaakmiddelen , een veilig trapje en dergelijke. Loopt hulp tijdens het werk een blessure op, dan ben je als opdrachtgever aansprakelijk en dat valt onder je eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Bij eventuele schade die de schoonmaakhulp veroorzaakt, heeft ikzoekeenwittewerkster.nl geen rol.

Homeworks is in dit geval evenmin partij en wijst erop dat een eventuele vergoeding afhangt van je eigen inboedelverzekering. Sommige all-riskverzekeringen - bijvoorbeeld van ING en Centraal Beheer - dekken schade veroorzaakt door de huishoudhulp, maar dit is lang niet bij alle verzekeraars het geval.

Helpling.nl heeft zelf een verzekering afgesloten die schade veroorzaakt door de hulp dekt. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de uurprijs.

Waar actief?

Homeworks en Ikzoekeenwittewerkster.nl zijn in heel Nederland actief. Helpling.nl is gestart in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland en werkt aan landelijke dekking.

Wat als je de hulp zelf in dienst wilt nemen?

Ikzoekeenwitttewerkster.nl hanteert als verdienmodel een eenmalige vergoeding voor de zoektocht naar een schoonmaakhulp. Daarna heeft deze organisatie in principe geen rol meer, tenzij je al snel niet tevreden bent en een ander wilt.

Bij Homeworks en Helpling.nl is het in principe niet de bedoeling dat je de hulp zelf in dienst neemt.

Als je dat laatste wel wilt, vraagt Homeworks hiervoor een eenmalige bemiddelingsvergoeding van 500 euro. Helpling.nl stelt in de gebruikersvoorwaarden dat een door bemiddeling van Helpling bekend geworden dienstverlener alleen via Helpling.nl gecontracteerd kan worden.