De kolenbelasting voor energiebedrijven die elektriciteit met kolen opwekken wordt volgend jaar volgens plan afgeschaft. Om de gederfde belastinginkomsten te compenseren verhoogt het kabinet de energiebelasting op aardgas voor huishoudens met 4,5 procent.

Dat blijkt uit het Belastingplan 2016 (pdf) dat het kabinet dinsdag aan de Tweede Kamer aanbood.

In het Energieakkoord uit 2013 sprak de regering af dat de kolenbelasting van bijna 200 miljoen euro per jaar voor exploitanten van kolencentrales wordt teruggedraaid. In ruil daarvoor zouden vijf oude kolencentrales versneld worden gesloten.

Waakhond ACM stak echter een stokje voor de sluiting van de centrales, omdat het besluit in strijd zou zijn met de mededingingswet. De sluiting zou nadelig uit kunnen pakken voor consumenten, omdat de elektriciteitsprijzen zouden stijgen, oordeelde de ACM. Het milieuvoordeel zou bovendien beperkt zijn.

Alternatief plan

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een alternatief gevonden om een vergelijkbare milieuwinst te boeken. Hij legt rendementseisen op aan kolencentrales om de oude, vervuilende exemplaren te sluiten. Zo moeten kolencentrales volgend jaar een minimum rendement van 38 procent hebben; in 2017 gaat dat omhoog naar 40 procent.

Volgens Kamp komt hij hiermee de oorspronkelijke afspraken uit het Energieakkoord na. En dat betekent dat de kolenbelasting zoals afgesproken per 1 januari 2016 wordt afgeschaft. Dat betekent dat het kabinet volgend jaar 189 miljoen euro aan belastinginkomsten misloopt.

Energiebelasting omhoog

Die gederfde inkomsten compenseert de regering door de energiebelasting te verhogen. Bedrijven draaien voor 50 procent voor de kosten op, huishoudens voor de andere helft, zoals twee jaar geleden is afgesproken. Daarbij heeft het kabinet de belastingverhoging zo gespreid, dat de CO2-uitstoot het meest wordt beperkt.

Lees ook op Business Insider

Concreet betekent dat dat in 2016 de belasting op aardgas voor huishoudens (tot 170.000 kubieke meter jaarlijks verbruik) met bijna 1 cent omhoog gaat. Dat is een stijging van 4,5 procent (zie onderstaande tabel, klik voor vergroting). De energiebelasting op elektriciteit blijft onveranderd.

Voor bedrijven bedraagt de belastingverhoging op aardgas 2,2 procent en gaat de energiebelasting op elektriciteit met ruim 6 procent omhoog. Dit is zo gekozen, “dat de lastenstijging van een bedrijf dat met zijn verbruik de eerste drie belastingschijven voor aardgas doorloopt ongeveer gelijk is aan de lastenstijging van een bedrijf dat met zijn verbruik de eerste drie belastingschijven voor elektriciteit doorloopt”, aldus het kabinet.

energiebelasting

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl