Stijgende huizenprijzen zijn leuk voor wie al een huis heeft, maar de hosanna-stemming op de Nederlandse huizenmarkt is minder prettig voor wie net komt kijken voor een koopwoning. Starters hebben het vaak moeilijker dan doorstromers op de huizenmarkt.

Toch staan jonge huizenkopers allerminst buitenspel op de huizenmarkt. Dat wordt duidelijker als je een indeling van huizenkopers maakt op basis van leeftijdsgroepen.

Onderstaande grafiek, samengesteld voor Business Insider Nederland door databureau Statista, laat zien dat het zwaartepunt van kopers in Nederland tussen de 25 en 35 ligt. De data zijn afkomstig van intermediair de Hypotheker.

In de grafiek wordt de samenstelling van de kopersmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met de eerste drie maanden van 2016. Te zien is dat de groep tussen de 25 en 35 het grootste aandeel heeft bij de huizenkopers. Tegelijk is er is wel sprake van een daling van het aandeel op de kopersmarkt van deze leeftijdsgroep..

Aan de andere kant is er ook een opleving zichtbaar bij de activiteit van 25-minners op de kopersmarkt. Een deel van de jongeren lijkt zijn weg dus wel aan zijn trekken te komen.

Problemen voor starters op de huizenmarkt

Economen van ING stelden in een afgelopen week verschenen rapport dat er grofweg drie redenen zijn die starters parten kunnen spelen bij de zoektocht naar een eigen woning.

1)Door de strengere regels voor de maximale hypotheek (dit jaar mag de maximale hypotheek 101 procent van de woningwaarde bedragen) moeten starters meer eigen geld inbrengen, vergeleken met enkele jaren geleden

Lees ook op Business Insider

2)Doordat het recht op de hypotheekrente-aftrek sinds 2013 is gekoppeld aan het afsluiten van een annuïtaire hypotheek, zijn de maandlasten voor starters vaak hoger. Dit komt doordat je bij een annuïtaire hypotheek direct moeten beginnen met aflossen. Hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten zijn vaak deels aflossingsvrij.

3)De lage rente zorgt er in het geval van starters voor dat ze met een annuïteitenhypotheek al in de eerste jaren relatief veel moeten aflossen. Bij dit type hypotheek bestaat de maandlast namelijk uit een combinatie van rente-lasten en aflossing. Als de rente laag is, is het aflossingsdeel relatief hoog. Dit is op de korte termijn een financieel nadeel ten opzichte van doorstromers die deels aflossingsvrije hypotheken hebben.

Bij dit alles speelt natuurlijk ook een rol waar je op zoek gaat naar je eerste huis. Als starter ben je een stuk kansrijker in een kleinere stad en in provincies buiten de Randstad, dan in grote steden zoals Amsterdam en Utrecht.

LEES OOK Huis kopen of huren: wat is slim?