Huiseigenaren rekenen op een kostenpost van gemiddeld 22.000 euro om het energielabel A te krijgen. Dat melden economen van ABN AMRO na een onderzoek. Volgens de bank voelt maar liefst 97 procent van de huizenbezitters zich door de kosten geremd om aanpassingen te doen.

Behalve de hoge kosten speelt ook onduidelijkheid vanuit de overheid hier een grote rol. Zo is er geen vertrouwen in de haalbaarheid van het klimaatakkoord en is vooralsnog niet duidelijk wat het akkoord concreet betekent voor woningbezitters.

Aanpassingen die een deel van de huiseigenaren al gedaan hebben zijn bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, de aanschaf van een nieuwe HR-combiketel of het aanbrengen van isolerend glas. Circa een op de vijf huiseigenaren die aanpassingen heeft gedaan, zegt daar al meer dan 10.000 euro aan te hebben uitgegeven.

Een deel van de huizenbezitters twijfelt er aan of ze de gemaakte kosten terug gaan zien. In het onderzoek geeft 20 procent van de respondenten aan dat zij vrezen dat hun investering niet volledig tot uiting komt in de woningprijs.

Nederlander vindt verduurzamen belangrijk

Veel van de huiseigenaren zijn wel doordrongen van de noodzaak tot verbetering, maar slechts een relatief klein deel geeft aan daadwerkelijk stappen ondernomen te hebben. Het gaat dan vaak ook nog om eenvoudige stappen. Nederlanders zijn wel makkelijk te verleiden tot het nemen van kleine maatregelen op het gebied van duurzaamheid, constateert de bank. Bijna iedereen heeft bijvoorbeeld wel tochtstrippen bij deuren of ramen.

De overheid zou de burger kunnen helpen ook verdergaande maatregelen te nemen. Van de ondervraagden vindt 61 procent verduurzamen van de woning belangrijk, maar zij geven ook aan te denken dat hun uitgaven aan verduurzaming van de woning bij lange na nog niet voldoende zijn. Het is volgens de bank aannemelijk dat veel Nederlanders niet goed bekend zijn met de netto-opbrengsten van verduurzaming.

Volgens ABN-econoom Madeline Buijs heeft een grote meerderheid van de huizenbezitters heeft volgens haar behoefte aan meer informatie over de individuele gevolgen van het klimaatakkoord. Daarin is volgens Buijs een belangrijke rol weggelegd voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Zij kunnen duidelijkheid scheppen en handvatten bieden om verduurzaming van woningen te realiseren.