Ed Nijpels heeft dinsdag samen met de vijf voorzitters van de sectortafels van het Klimaatberaad de voorstellen voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Met de hoofdlijnen geven de zogenoemde ‘sectortafels;  invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49 procent te realiseren.

Het hoofdlijnenakkoord voorziet onder meer in een groei van de hernieuwbare elektriciteitsopwekking van 14 procent nu naar 70 procent in 2030. Lokale overheden gaan via zogenaamde regionale energiestrategieën (RES) bepalen hoe en waar de duurzame stroomopwekking plaats gaat vinden.

Het definitieve Klimaatakkoord wordt dit najaar opgeleverd, maar in de zonne-energiebranche wordt al enthousiast gereageerd op de plannen. “In de concepthoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld die het mogelijk maken om de groei van zonne-energie te versnellen”, schrijft brancheorganisatie Holland Solar in een persbericht.

De brancheorganisatie gelooft dat het potentieel van zonne-energie nog fors hoger ligt dan in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord voorgesteld wordt, en spreekt zelfs van een mogelijke vertienvoudiging van het huidige opgestelde zon-PV-vermogen.

Terugleversubsidie

Holland Solar noemt “de blijvende prijsdaling van zonnepanelen (zon-PV), de voorgenomen verhoging van de gasbelasting en de ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden zoals zon op water, gebouwgeïntegreerde zonne-energiesystemen en zonnewarmte voor warmtenetten” als factoren in de belofte van zonne-energie voor de komende jaren.

Voorzitter Jaap Baarsma noemt het belangrijk dat er duidelijkheid komt “over de terugleversubsidie voor zonnepanelen en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor zonneboilers, over verbeteringen in de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en over snellere aansluiting van zonne-energie op de elektriciteitsnetten”.

Vanaf 2020 verandert er namelijk het een en ander bij de belangrijkste overheidssubsidie voor zonnepanelen. De nieuwe regels hebben invloed op het fiscale voordeel van zonnestroom die je aan het net levert. Het financiële plaatje wordt anders, omdat bijvoorbeeld de terugverdientijd kan veranderen.

Lees ook op Business Insider

De overheid zou de subsidie vanaf 2020 kunnen verlagen, maar gezien de ambitieuze doelen voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking is te verwachten dat het hiermee wel los zal lopen. Willen Nederlandse bedrijven en particulieren massaal overstappen naar eigen opwekking van zonne-energie, dan zal de terugverdientijd van zonnepanelen aantrekkelijk genoeg moeten blijven.

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels omschreef het overleg over het Klimaatakkoord dinsdag als “polderen zoals nog nooit is vertoond”. “De belangen zijn heel groot, de opvattingen lagen soms ver uiteen”, schrijft hij in het voorwoord van het dinsdag verschenen rapport. “Het is nog geen homogeen pakket met vergelijkbaar uitgewerkte voorstellen”, erkent hij, maar het is volgens de voorzitter en oud-VVD-leider wel een basis waarop goed kan worden voortgebouwd.

LEES OOK: Zonnepanelen: dit moet je weten over de terugverdientijd, nu de belangrijkste subsidie verandert vanaf 2020