De belastingdruk op elektriciteit moet omlaag voor huishoudens, terwijl de staat het verbruik van aardgas juist zwaarder moet belasten, stellen lobbyclubs. Dat zou goed zijn voor de ‘vergroening van het belastingstelsel’.

Stroom lager belasten is goed voor het stimuleren van een groene energievoorziening, zo stellen de duurzame werkgeversclub De Groene Zaak en energieleverancier Eneco dinsdag, op basis van een studie die ze hebben laten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft.

Het basisidee is simpel: als je het stroomverbruik van huishoudens minder zwaar belast, stimuleer je duurzame investeringen.

Elektrisch rijden wordt voor thuistankers goedkoper, zonneboilers worden sneller rendabel, het gebruik van warmtepompen die werken op stroom wordt beter betaalbaar.

Als aardgas duurder wordt, loont het ook meer om te investeren in energiebesparende maatregelen zoals isolatie.

Stroom vijf keer zwaarder belast dan gas

Op het eerste gezicht klinkt dit aantrekkelijk en de lobbyclubs hebben onderzoeksbureau CE Delft diverse varianten laten doorrekenen om stroom minder zwaar te belasten en de belasting op gasverbruik te verhogen.

Belangrijk is dat je je hierbij niet moet verkijken op het tarief van de energiebelasting dat op de energierekening terugkomt.

Lees ook op Business Insider

Aardgas wordt bijvoorbeeld tegen 19,11 cent per kubieke meter belast en stroom tegen 11,96 cent per kilowattuur voor huishoudens. Deze bedragen moet je voor een eerlijke vergelijking omrekenen naar een gelijke energie-inhoud, want een kubieke meter aardgas bevat ongeveer tien keer meer energie vergeleken met een kilowattuur stroom.

Op basis van gelijke energie-eenheden is de belasting op aardgas voor een kleinverbruiker 6,72 euro per gigajoule en die op stroom 33,22 euro per gigajoule. Stroom wordt hiermee ongeveer vijf keer zo zwaar belast.

Warmtepompen versus HR-ketels

Uit de studie van CE Delft blijkt inderdaad dat het zwaarder belasten van het verbruik van aardgas en het lichter belasten van stroomverbruik in de meeste varianten de kosten van traditionele HR-ketels hoger maakt, terwijl de kosten voor warmtepompen die op stroom werken dalen.

Maar de onderzoekers constateren ook dat in absolute termen een verschuiving van de belastingdruk niet veel doet met de kosten van warmtepompen: door de forse initiële investering blijven de jaarlijkse kosten van warmtepompen duidelijk hoger dan die van HR-ketels, zo blijkt uit onderstaande grafiek.

(bron CE Delft; klik voor uitvergroting)

warmtepomp

Zonnepanelen

Andere opvallende uitkomst is dat bijvoorbeeld het gebruik van zonneboilers inderdaad goedkoper wordt, bij een lagere belasting van stroom. Maar voor zonnepanelen geldt het omgekeerde.

Dit laatste heeft te maken met het feit dat veel eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor zonnestroom die ze aan het net leveren. Volgens de huidige salderingsregeling is de energiebelasting daarbij inbegrepen. Een lagere belaste stroomprijs betekent dus een lagere vergoeding voor zonnestroom en dat pakt negatief uit voor de terugverdientijd. Dat is te zien in onderstaande grafiek.

(bron: CE Delft; klik voor uitvergroting)

zonnepaneel en boiler

Elektrisch rijden goedkoper

Een duidelijk positief effect van lager belaste stroom is dat de kosten van elektrisch rijden in drie van de vier gepresenteerde varianten dalen, zo valt uit onderstaande grafiek op te maken.

elektrisch rijden

Gebruik stroom milieuvriendelijker? Let op kolencentrales

Cruciaal vanuit milieu-oogpunt blijft wel een opmerking die de onderzoekers van CE Delft maken over de CO2-kosten: zij signaleren dat elektriciteit die veelal in kolen- en gascentrales wordt opgewekt een CO2-prijskaartje heeft dat ruim twee keer zo hoog is als dat van aardgas. “Dit gaat veranderen als er veel meer hernieuwbare bronnen komen”, aldus de het rapport.

Dat laatste is van groot belang voor een echte vergroening van het energieverbruik. Immers, als je stroom minder zwaar gaat belasten en aardgas duurder maakt, levert een hoger stroomverbruik geen milieuwinst op als de achterliggende elektriciteitsopwekking vooral met fossiele brandstoffen zoals kolen gebeurt.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl