De Staatsloterij heeft zich in de periode 2000 tot 2008 schuldig gemaakt aan misleiding.

Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. De loterij deed onder meer misleidende mededelingen over winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte daarvan.

Aanleiding voor het proces was dat de Staatsloterij destijds niet meldde dat ook niet-verkochte loten aan de trekking meededen. Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winstkansen kleiner dan de consument eerder dacht.

De zaak tegen de Staatsloterij werd aangespannen door de stichting Loterijverlies.nl. Door de uitspraak heeft Loterijverlies.nl naar eigen zeggen een uitstekend uitgangspunt om voor haar ruim 100.000 deelnemers geld terug te vorderen. Ook iedereen die zich nog niet heeft gemeld bij de stichting, waar in de betreffende periode wel heeft meegespeeld, kan dit nog doen.

Wel oordeelde de Hoge Raad dat de Staatsloterij niet elke maand de wettelijk voorgeschreven 60 procent van de inleg hoeft uit te keren, mits dat percentage op jaarbasis wordt gehaald. Loterijverlies.nl eiste ook dat de Staatsloterij het aantal loten per trekking beperkt. Dat is echter niet mogelijk omdat de wetgever sinds 1967 een onbeperkte lotenuitgifte mogelijk heeft gemaakt. Daartegen zijn de toezichthoudende instanties nooit opgetreden, zo oordeelde de Hoge Raad.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl