ADO

totaal: 42,52 miljoen

Vóór het besluit tot nieuwbouw van het stadion in mei 2003 heeft de gemeente
Den Haag 3,72 miljoen euro verstrekt voor voorbereidingskosten nieuwbouw
stadionontwikkeling, vervolgonderzoeken, proceskosten, kosten architect,
versteviging ADO (ondersteuning van preventieve supportersbegeleiding,
jeugdbegeleiding, veiligheid, verbetering relaties met
amateursportverenigingen) en balanssteun. (3,72 miljoen)

Nà mei 2003 is er door de gemeente Den Haag 36,5 miljoen euro geïnvesteerd in
de bouw van een nieuw stadion, inclusief veiligheidsmaatregelen,
infrastructurele aanpassingen, kosten inrichting en – vertraging door
procedures. (€ 36,5 miljoen)

In 2009 is een lening ter hoogte van 6,3 miljoen euro kwijtgescholden. (6,3
miljoen).

Dit telt op tot 42,52 miljoen euro. Hiernaast betaalt de gemeente Den Haag
jaarlijks een bijdrage van 200.000 euro aan de club voor de
sociaal-maatschappelijke activiteiten van ADO Den Haag.

De provincie Zuid-Holland heeft geen geld in Eredivisieclubs of hun stadions
zitten

Vitesse/Gelredome
26,95 van de gemeente
12,8 miljoen euro van de provincie
2,04 miljoen van het Rijk

totaal 41,8 miljoen euro

De gemeente Arnhem heeft Vitesse sinds 1995 verschillende keren geld geleend.
In 2008 had de club een schuld van 12,5 miljoen euro bij de gemeente. Onder
dreiging van een faillissement heeft er in 2008 een schuldsanering
plaatsgevonden. De club heeft 900.000 euro afbetaald. De overige 11,5
miljoen euro is kwijtgescholden. (11,5 miljoen)

Aan de komst van de Gelredome en de benodigde infrastructuur heeft de gemeente
Arnhem afgerond 13 miljoen euro bijgedragen (5,25 mln stadion, 7,6 mln
stadiongebied). Er waren echter ook wat inkomsten. De grond waarop De
Gelredome is gebouwd werd verkocht voor 2,25 miljoen. Het vroegere complex
Nieuw Monnikshuizen werd als woningbouwlocatie verkocht voor 3,1 miljoen.
Het afstoten van deze gemeentelijke sportaccomodatie bracht wel ook weer
815.000 euro aan kosten met zich mee. Netto heeft de gemeente dus 13 - 2,25
- 3,1 = 7,65 bijgedragen. (7,65 miljoen)

In 2003 kocht de gemeente het stadion en de omliggende grond voor 24,3 miljoen
euro (17,5 miljoen voor het stadion en 6,8 miljoen voor de grond). Het
stadion werd in 2006 voor 16,5 miljoen euro weer verkocht (een miljoen
verlies). De omliggende grond is nog in handen van de gemeente. (7,8
miljoen)

De gemeente Arnhem huurt acht businesseats (23.516 per jaar).

De Provincie Gelderland heeft veel geld in het Gelredome gestoken. Bij de bouw
is 3 miljoen gulden (1,4 miljoen euro) subsidie gegeven en daarnaast
een achtergestelde lening van 25 miljoen gulden (11,4 miljoene euro).
Deze lening hoeft pas afgelost te worden als dat financieel mogelijk is. Nu
nog niet. SInds enige jaren wordt er wel rente betaald.

En dit wordt nog meer. Vorige week vrijdag oordeelde de Hoge Raad dat de
provincie Gelderland aansprakelijk is voor de schade die Vitesse en haar
financiers hebben geleden doordat een aantal gedeputeerden bij hen het
vertrouwen hadden gewekt dat de provincie een grote financiële bijdrage zou
leveren aan de redding van de voetbalclub in 2001. De provincie kwam
uiteindelijk niet over de brug omdat er onvoldoende politieke steun voor het
reddingsplan bleek te zijn. Hoe hoog de schadevergeoing is die de provincie
nu moet betalen moet nog worden vastgesteld.

Als gevolg van het toewijzen van het EK 2000 is voor de bouw van het nieuwe
stadion van Vitesse 4,5 miljoen gulden subsidie verleend door het Rijk (2,04
miljoen euro)

Ajax/Arena 31,8 mln van de gemeente en 2,3 mln Rijksoverheid

totaal 34,1 miljoen

De gemeente Amsterdam participeerde voor 31,8 miljoen euro in de bouw van de
Amsterdam Arena. In ruil hiervoor kreeg de gemeente certificaten van
aandelen. (31,8 miljoen) Er wordt geen dividend uitgekeerd. Wel
krijgen certificaathouders bepaalde privileges, denk aan business seats of
een skybox.

In totaal kostte de bouw van de Amsterdam Arena midden jaren negentig 127
miljoen euro. Ajax betaalde hiervan 20 miljoen gulden (9,1 miljoen euro).
Dit geld had de club van de gemeente gekregen ter compensatie van afgekochte
erfpacht op de grond waar De Meer op stond. De resterende bouwsom werd
opgebracht door de gemeente, private partijen, bedrijven en een hypotheek.
Ook kwam er 2,3 miljoen euro subsidie van het Rijk. De provincie
Noord-Holland heeft geen geld in clubs of stadions zitten.

Dit is het tot nu toe. Van investeringen van de gemeente in een nieuw stadion
in de hoofdstad is volgens de woordvoerder van de gemeente Amsterdam geen
sprake. Maar zo zegt ze: "Mocht de keuze van de Olympische Spelen van
2028 op Nederland vallen dan zal er een nieuw stadion moeten komen dat aan
diverse sporten een locatie biedt."

Mocht Nederland het Wereld Kampioenschap Voetbal in 2018 of 2022 mogen
organiseren (een beslissing daarover valt in december van dit jaar) en Ajax
wil als gevolg daarvan zijn stadion uitbreiden, dan heeft het kabinet
toegezegd een deel van die kosten te zullen dragen. Naast Rottredam,
Eindhoven, Enschede en Heerenveen is Amsterdam aangewezen als een van de
vijf speelsteden dat WK.

FC Utrecht/Galgenwaard
Totaal 26,73 miljoen

De gemeente Utrecht heeft een hypotheek verstrekt van 25 miljoen euro voor de
ontwikkeling van het gebied waar het stadion onderdeel van uitmaakt (25
miljoen)

Daarnaast staat de gemeente garant voor de huurafdracht van FC Utrecht aan de
eigenaar van het stadion. Deze garantiestelling is tot stand gekomen na de
reddingsoperatie van FC Utrecht in 2003 door projectontwikkelaar Memid.
Naast de redding van de voetbalclub speelde de redding van de
gebiedsontwikkeling rondom het stadion een rol bij het afgeven van deze
garantie.

In ruil wordt voor FC een maatschappelijke tegenprestatie gegeven (700 uur per
jaar). Zoals het geven van clinics, bezoeken van ernstig zieke
voetballertjes in ziekenhuizen, begeleiden wijkactiviteiten, openingen,
bijdrage aan toernooien in de stad, etc.

Het oude stadion, dat tot 2000 eigendom was van de gemeente Utrecht, is
overgedragen aan de projectontwikkelaar om niet. De boekwaarde was op dat
moment 1.05 miljoen euro. De tegenprestatie was de verplichting om een
totale gebiedsontwikkeling af te ronden. Inclusief het opknappen en
uitbreiden van het stadion, de aanleg en vervolgens overdracht van openbaar
gebied rond het stadion aan de gemeente en realisatie van de noodzakelijke
infrastructuur. (1.05 miljoen euro)

Tot slot geeft de gemeente Utrecht FC Utrecht subsidie op het vrouwenvoetbal.
De speelsters leveren hiervoor een maatschappelijke tegenprestatie.

De provincie Utrecht heeft in 1999 ongeveer 1,5 miljoen gulden bijgedragen aan
het stadioncomplex. Dit geld ging niet direct naar de club maar naar
stichting beheer stadioncomplex. De woordvoerder: "Dit gebeurde niet
omdat de provincie de sport wilde steunen, maar vanwege de openbare functie
van het stadion: er zitten ook winkels en bedrijven in." (0,68
miljoen euro)

SC Heerenveen/ Abe Lenstra stadion: Gemeente: 9 miljoen, provincie: 17
miljoen

is totaal 26 miljoen

Stadion
De gemeente Heerenveen heeft in 2003 geparticipeerd in de bouw van het nieuwe
stadioncomplex waar SC Heerenveen ook gebruik van maakt. Volgens de
woordvoerder wil dit echter niet zeggen dat de gemeente de voetbalclub
gesteund heeft. De gemeente heeft enkel bijgedragen aan het zwembad en de
sporthal die ook in het complex gevestigd zijn.

In totaal kostte het stadioncomplex in 2003 80 miljoen, waarvan 15 miljoen
voor het zwembad en de sporthal en 65 miljoen voor het stadion en de
gezondheidsboulevard. De 65 miljoen werd voor 25 miljoen gedekt door
zorgverzekeraars. Nog eens 25 mln werd geleend bij de bank. Daarnaast gaf de
provincie 11 miljoen euro subsidie. Van de 15 miljoen voor het zwembad en de
sporthal, betaalde de provincie nog eens 6 miljoen en de gemeente 9. (gemeente
9 miljoen, provincie 17 miljoen)

De investeerders kregen in ruil voor hun geld aandelen. Ze ontvangen
vooralsnog geen dividend. DIt zal pas gebeuren als de lening van de bank is
afbetaald. DIt zal naar verwachting in 2020 zijn.

In de club zit verder geen geld van de gemeente. Wel heeft de gemeente een
aantal business-seats, maar dit ziet de woordvoerder niet als steun: "De
gemeente betaalt gewoon voor een dienst die zij afneemt."

Heerenveen is een van de vijf steden die is aangewezen als speelstad, mocht
Nederland het Wereld Kampioenschap Voetbal in 2018 of 2022 mogen organiseren
(een beslissing daarover valt in december van dit jaar). Als de club zijn
stadion in het kader daarvan wil uitbreiden dan heeft het kabinet toegezegd
een deel van de kosten te dragen.

FC Twente/Grolschveste

lening van 20 miljoen + kosten infrastrucuur omgeving stadion

De gemeente Enschede leende in 1995 1,5 miljoen aan FC Twente en in 2003 nog
eens 6 miljoen. De restanten van deze leningen zijn opgegaan in een nieuwe
leningvan 20 miljoen in 2007 in het kader van uitbreiding van de
Grolschveste. (20 miljoen)

De gemeente heeft verder niet geinvesteerd in het stadion, maar de
infrastructuur in de omgeving van het stadion is wel voor rekening van de
gemeente gekomen. De gemeente is lid van de supportgroep en heeft daar 2
stoelen. Daarnaast heeft de gemeente een skybox met 16 stoelen.

De provincie Overijssel heeft geen geld in voetbalclubs of hun stadions
zitten.

Enschede is een van de vijf steden die is aangewezen als speelstad, mocht
Nederland het Wereld Kampioenschap Voetbal in 2018 of 2022 mogen organiseren
(een beslissing daarover valt in december van dit jaar). Als de club zijn
stadion in het kader daarvan wil uitbreiden dan heeft het kabinet toegezegd
een deel van de kosten te dragen.

Willem II

totaal 16,5 miljoen

De gemeenteraad van Tilburg is eind mei akkoord met een nieuw reddingsplan
voor Willem II. De huur voor het stadion werd met terugwerkende kracht te
verlaagd. Hiermee is 2,4 miljoen euro gemoeid. De huur werd verlaagd van
ongeveer 1,3 miljoen euro naar 905.000 euro per jaar. (2,4)

Al een paar keer eerder moest de gemeente bijspringen. Zo kocht de gemeente
het stadion in 2004 voor 13.644.144 euro excl. btw het stadion. (13.644.144)

Voor het seizoen 2008-2009 werd een maatschappelijk convenant gesloten met de
club. In ruil voor maatschappelijke tegenprestaties kreeg de club 380.000
euro. Toen het college deze bijdrage ook voor het afgelopen seizoen wilde
overmaken, begon de raad echter te morren. Het is dus nog even de vraag of
de club deze kleine vier ton, waar ze wel op gerekend heeft voor volgend
seizoen ook krijgt.

Sinds mei 2008 huurt de gemeente bovendien een business room met
sponsorovereenkomst. Dit kost bij elkaar zo'n 85.000 euro per jaar.

In 2007 kreeg supportersvervoer 12.000 euro uit het fonds openbaar bestuur. In
2002 legde de gemeente een kunstgrasveld aan (kosten 452.000 euro.) (464.000)

In 2000 werd een garantstelling voor een lening van 9 miljoen euro afgegeven
voor een investering inde skyboxen. Deze garantstelling werd echter niet
verzilverd.

De provincie Noord-Brabant heeft geen geld in Eredivisieclubs of hun stadions
zitten. Het enige waar de provincie wel aan meebetaald is, is de bouw van
het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Daar zit 10 miljoen euro
provinciegeld in.

NAC/Rat Verleghstadion
15,7 miljoen euro + kosten infrastructuur rondom stadion

Tussen 1999 en 2002 verstrekte te de gemeente Breda NAC in totaal voor bijna
10 miljoen aan leningen.

In 2003 kocht de gemeente het stadion van NAC voor 15,7 miljoen. Alle
openstaande leningen werden met deze koop verrekend. Daarnaast werd er ook
nog wel wat geld betaald. (15,7 miljoen)

De infrastructuur rondom het stadion werd volledig door de gemeente
gefinancierd. Hoeveel geld hiermee gemoeid is, zegt hij niet omdat de
infrastructuur volgens de gemeentewoordvoerder niet gebonden aan het Rat
Verleghstadion: "Het gaat om infrastructuur voor een bedrijventerrein
waar zich kantoren, bouwmarkten en dergelijke hebben gevestigd en nog gaan
vestigen en waar ook een evenemententerrein is aangewezen. Het perceel waar
het stadion staat is daar onderdeel van. Oftewel, ook zonder stadion zou die
infrastructuur zijn aangelegd."

NAC betaalt huur aan de gemeente. Per 1 juli 2009 bedraagt deze huur 1.236.000
per jaar. NAC betaalt zelf alle onderhoudskosten en overige lasten. Om er
zeker van te zijn dat NAC de huur ook echt betaalt, worden de gelden voor
televisierechten naar de gemeente overgemaakt. De gemeente trekt de
huurkosten hiervan af en sluist de rest door naar NAC. Een andere ingbouwde
zekerheid is dat geregeld is dat als de club failliet gaat, de
verkoopopbrengsten van spelers naar de gemeente gaat.

De provincie Noord-Brabant heeft geen geld in Eredivisieclubs of hun stadions
zitten. Het enige waar de provincie wel aan meebetaald is, is de bouw van
het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Daar zit 10 miljoen euro
provinciegeld in.

NEC/De Goffert
totaal 14,3 miljoen euro

De gemeente Nijmegen heeft begin 2003 het stadion van NEC overgenomen. Kosten:
12 miljoen. (12 miljoen)

In de periode 2005-2008 zijn twee grotere investeringen (in brandveiligheid en
de grasmat) in het stadion uitgevoerd die volledig kostendekkend in de
jaarlijkse huur zijn doorberekend. Kosten 464.0000 en 75.000 euro. (539.000)

In de toekomst wil de gemeente graag invloed houden op de bestemming en de
verdere ontwikkeling van het Goffertpark en het daarin gelegen
Goffertstadion en het trainingscomplex De Eendracht. Voor de bouw van het
trainingscomplex is 784.456 euro subsidie verkregen uit het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Deze subsidie is door de gemeente
aangevraagd. Afgesproken is toen dat NEC het complex na afloop van de
verplichtingen die de subsidie met zich meebrengt, mocht kopen. Het college
wil dit bij nader inzien liever niet en daarom ligt er nu een voorstel dit
recht voor 2,2 miljoen euro af te kopen. De raad moet hier wel nog over
beslissen.

Momenteel is er sprake van een huurachterstand. Afgesproken is nu dat NEC met
ingang van 2011-2012 weer gaat betalen. De achterstallige huur zal met de
afkoop - mocht die doorgaan - worden verrekend.

Onder de noemer 'partnership voetbal' heeft de gemeente in de periode
2005-2007 actviteiten gesubsidieerd gericht op amateurclubs in stad en regio
met het doel verenigingskader sterker te maken in het belang van de
breedtesport. NEC kreeg in het kader hiervan 38.000 euro per jaar.

De provincie Gelderland heeft 4 miljoen gulden (1,8 miljoen euro)
subsidie vertrekt voor de landschappelijke inpassing van het stadion

Roda JC/Parkstad Limburg Stadion

12,7 miljoen euro

In 1997 verkocht de gemeente de grond waarop het stadion staat voor 3,9
miljoen euro. Met dit geld werden aandelen gekocht. De gemeente
verwierf zo 44,81 procent van de aandelen. (3,9 miljoen)

In 2003 gaf de gemeente Kerkrade een garantstelling van 3 miljoen euro aan het
stadion. In 2005 werd de eerdere garanstelling ingetrokken en omgezet in een
garantstelling van 15 miljoen euro.

In 2009 kocht de gemeente voor 3 miljoen euro 5,2 procent van de aandelen van
Stichting Roda JC (onderdeel van de voetbalorganisatie). Dit zorgde ervoor
dat de gemeente 50,01 procent van de aandelen en dus een meerdeheid in bezit
kreeg. (3 miljoen)

Onlangs verstrekte de gemeente het stadion een nieuwe lening ter waarde van
5,8 miljoen euro onder voorwaarde dat de Stichting Roda JC zijn resterende
37,47 procent van de aandelen in het stadion aan de gemeente zou geven. Roda
krijgt het geld van de gemeente niet in een keer, maar gespreid over de
komende vier jaar. Pas na 2025 hoeft de club de lening terug te betalen. De
gemeente heeft nu 87,48 procent van de aandelen in bezit. (5,8 miljoen)

De provincie Limburg heeft geen subsidie of leningen verstrekt aan een van de
Betaald Voetbalorganisaties in de provincie of aan hun stadions. BIjna was
dit wel gebeurd. Na vorig seizoen ging de fusie van Roda JC Fortuna Sittard
niet door omdat financiële steun van de provincie Limburg uitbleef omdat
Fortuna niet aan de eis voldeed dat haar schuldenlast volledig moest zijn
weggewerkt.

Groningen
totaal 23,4

De gemeente en de provincie Groningen gaven samen 8 miljoen euro subsidie voor
het stadion en de gebiedsontwikkeling rondom het stadion. (Provincie 2,3
miljoen, gemeente 5,7 miljoen).
Dit geld ging niet naar de club maar
naar NV de Euroborg (waarvan de gemeente de enige aandeelhouder is).
Daarnaast leende de gemeente de NV 15,4 miljoen euro. (15,4 miljoen)
De rest van het geld voor het stadion (totaal 33,5 miljoen euro) werd
bijeengebracht door middel van founderbijdragen en de ontwikkeling van
gronden in de omgeving.

De NV betaalt 1,3 miljoen euro huur per jaar. Hiermee moet het geld
terugkomen.

De provincie Groningen gaf 2,3 miljoen euro subsidie aan de Euroborg NV
omdat een Europapark mét een multifunctioneel stadion meer bijzonder en van
waarde is dan een Europapark zonder een dergelijk stadion, aldus de
woordvoerder van de provincie. Ook heeft het stadion volgens de provincie
een sterke promotionele-, recreatieve- en topsportwaarde voor de regio en
zorgt het zowel voor tijdelijke als ook structurele werkgelegenheid in de
regio.

VVV
2,8 miljoen

De gemeente Venlo heeft in 2002 een bijdrage geleverd aan de grootschalige
renovatie van het stadion ter hoogte van 2,8 miljoen euro. Hierbij is wel
bedongen dat als VVV uit het stadion weggaat, de gemeente het stadion om
niet krijgt.(2,8 miljoen)

Daarnaast is er door de gemeente een garantstelling van 200.000 afgegeven voor
het Grasmasterveld.

Het parkeerterrein is eigendom van de gemeente. De club huurt dit. Voor de
jeugdopleding wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke sportvoorzieningen.

Gezamenlijk hebben de gemeente (0,5 fte) en VVV (0,2 fte) sinds vorig jaar een
functionaris in dienst die VVV Venlo maatschappelijk op de kaart moet
zetten.

De provincie Limburg heeft geen subsidie of leningen verstrekt aan een van de
Betaald Voetbalorganisaties in de provincie of aan hun stadions.

De Graafschap
2,55 miljoen euro

De gemeente Doetinchem was ooit eigenaar van het stadion van De Graafschap,
maar dit stadion is in 1998 geprivatiseerd. In 2003 heeft de gemeente wel
nog een garantstelling afgegeven voor een lening van De Graafschap ter
waarde van 4,5 miljoen euro. Eind 2005 bleek De Graafschap niet meer in
staat de rente op deze lening te betalen en had ook de gemeente een
probleem. Begin 2007 nam een groep investeerders stadion De Vijverberg over
en daarbij ook de garanstelling van de gemeente. In ruil hiervoor heeft de
gemeente de investeerders 750.000 euro betaald.
Momenteel denkt De Graafschap over een nieuw stadion. Vooruitlopend daarop
heeft de gemeenteraad onlangs uitgesproken dat dit prima is, maar dat de
gemeente hier niet aan wil meebetalen.

De provincie Gelderland heeft vier miljoen gulden (1,8 miljoen euro)
subsidie verstrekt aan De Vijverberg. De reden hiervoor was dat er veel
kleinschalige bedrijvigheid in de achterhoek is en er niet echt een plek was
waar zij elkaar konden ontmoeten. De businessclub van De Vijverberg dient
daar nu voor.

Heracles
0,9 miljoen euro

De gemeente Almelo heeft in 1997/1998 toen het huidige stadion gebouwd werd
een bedrag van 2 miljoen gulden (0,9 miljoen euro) "au fonds
perdu" bijgedragen. Dit wil zeggen dat er over dit bedrag geen rente
betaald hoeft te worden en dat het niet hoeft worden terugbetaald. De
gemeente verantwoord dit bedrag door te zeggen dat het eerst de
onderhoudskosten van het oude stadion betaalde en dat dit niet meer hoefde
omdat het nieuwe stadion er kmwam er een bedrag ineens is bijgedragen.
Daarnaast is een garantstelling afgegeven voor een lening van tien miljoen
gulden aan de stichting die het stadion beheert. Van deze lening en dus de
garantstelling staat inmidels nog 3,5 miljoen open.

Met betrekking tot het nieuwe stadion heeft de gemeente gezegd dat ze bereid
is voor maximaal 50 procent van de totale bouw- en grondkosten een lening af
te geven tegen een marktconforme rente.

De provincie Overijssel heeft geen geld in voetbalclubs of hun stadions
zitten.

PSV
0,9 miljoen euro

De gemeente Eindhoven is samen met de gemeente Alkmaar de enige gemeente
met een Eredivisieclub die geen geld in de club of het stadion in zijn stad
heeft zitten.

De provincie Noord-Brabant heeft ook geen geld in PSV of het Phiiips stadion
zitten. Het enige waar d eprovincie op dit vlka wel aan meebetaald heeft is
het Pieter van den Hoogenabnd zwemstadion. Daar zit 10 miljoen euro
provinciegeld in.

Omdat Eindhoven een van de speelsteden van Euro 2000 was, heeft het Rijk wel
een subsidie van 2 miljoen gulden (0,9 miljoen euro) voor de modernisering
van het stadion. Komt er een WK naar Nederland, dan kan het Philips-stadion
misschien nog wat Rijksgeld tegemoet zien.

Excelsior

Volgens internet: De gemeente Rotterdam heeft in 1999 bijgedragen aan
de bouw van het nieuwe Woudestein-stadion van Excelsior. Later is nogmaals
een subsidieverzoek gekomen. De gemeente zegt niks hierover te kunnen
vinden.

De provincie Zuid-Holland heeft geen geld in Eredivisieclubs of hun stadions
zitten

Feyenoord/De Kuip

Het Rijk heeft in 1993 5 miljoen gulden verstrekt voor de renovatie van
De Kuip (zie laatste mail Geertje Janssen VWS)

In 1994 stond de gemeente Rotterdam garant voor een lening om de Kuip te
moderniseren. Maar sinds het stadion is ondergebacht in een aparte NV is de
garantstelling opgeheven.

Feyenoord heeft wel een bijdrage van de gemeente gekregen voor het vieren van
zijn jubileumfeest. Daarnaast huurt de club sportvelden van de gemeente.

Komt de nieuwe (mega)Kuip er dan zal de gemeente hoogst waarschijnk financieel
bijdragen. Het college heeft wel al gezegd te verwachten dat dan ook het
Rijk en het bedrijfsleven bijdragen. Dat de nieuwe Kuip er komt is overigens
nog niet helemaal zeker. Dit wordt pas bekend nadat duidelijk is of
Nederland het WK voetbal van 2018 of 2022 mag organiseren.

Komt dit toernooi er dan heeft het kabinet laten weten bereid te zijn ook een
stukje mee te betalen aan noodzakelijke stadionuitbreidingen in een van de
vijf speelsteden. Rotterdam is daar eentje van.

De provincie Zuid-Holland heeft geen geld in Eredivisieclubs of hun stadions
zitten

AZ
0

AZ is pas geleden gered door een groep ondernemers. Zij kochten de andelen
van de club voor het symbolische bedrag van 1 euro. Daarnaast kochten ze wel
ook het stadion en vertrekten ze de club een lening. Gemeenschapsgeld kwam
hier echter niet aan te pas. De gemeente Alkmaar heeft geen geld in AZ of in
het Stadion zitten. De gemeente Alkmaar heeft enkel zes business-seats en
zegt aan AZ zelfs alleen verdiend te hebben omdat de gemeente de grond
waarop het stadion staat in handen had en verkocht heeft.

De provincie Noord-Holland heeft geen geld in clubs of stadions zitten.

Dit overzicht is gebasseerd op informatie verkregen van de verschillende
gemeenten, provincies en het Rijk.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl