Je bent eruit: je gaat je arbeidsvoorwaarden wijzigen. Natuurlijk wil je je medewerkers daar zo goed mogelijk bij betrekken. Maar hoe doe je dat? Clim Parren, Chief People Officer, en Saskia van der Mei-Ram, Compensation & Benefits Lead, allebei werkzaam bij Aegon, praten je bij.

Bezint eer ge begint

Snel doorpakken. Het is soms zó aantrekkelijk. Maar voorzichtigheid is geboden als je je arbeidsvoorwaarden wilt aanpassen. “Een bepaalde verandering past misschien prima bij het ene bedrijf, maar totaal niet bij het andere,” zegt Clim. “Begin dus altijd bij de waarden en strategie van je bedrijf. En stel jezelf de simpele vraag: past dit bij wie we zijn en willen zijn? Op die manier kun je beter beslissen welke dingen je wel en niet doorvoert.”

Zorg voor voldoende draagvlak

Zeker bij een substantiële verandering is draagvlak belangrijk. Clim noemt het voorbeeld van onbeperkt verlof. Aegon had in de cao afgesproken hier een pilot in te doen, op voorwaarde dat er genoeg steun voor zou zijn. “Dit was een trend bij enkele andere grote bedrijven en we zagen dat sommige medewerkers er heel enthousiast van werden. Maar uit een draagvlakmeting onder medewerkers, bleek er nog onvoldoende animo voor een pilot onbeperkt verlof. Dus toen hebben we deze afgeblazen.”

Saskia: “Een nieuwe cao is sowieso een goed moment om in gesprek te gaan met je werknemers. Dat kan op allerlei manieren. Van een eenvoudige poll tot een uitgebreide enquete, inloopsessies en rondetafelgesprekken. We merken dat zo’n brede aanpak via co-creatie waarbij medewerkers maar ook de Centrale Ondernemingsraad meepraten over arbeidsvoorwaarden ook helpt aan tafel bij de vakorganisaties.”

Saskia van der Mei-Ram
Saskia van der Mei-Ram

Dat je daarbij niet aan ieders wensen kan voldoen, is volgens Clim logisch. “Je kunt niet iedereen tevreden stellen, maar je kunt wel iedereen de kans geven om input te leveren. Dat zorgt ervoor dat medewerkers tevreden en betrokken zijn.”

Communiceer helder wat de aanleiding is

Aegon sloot recent een nieuwe pensioenregeling af voor de eigen medewerkers. Clim: “De oude pensioenregeling zou een forse kostenstijging tot gevolg hebben. We moesten dus op zoek naar een alternatief waarbij de kosten voor Aegon als werkgever beheersbaar zouden blijven. Dat verhaal hebben we gewoon eerlijk verteld, maar daarbij ook direct de boodschap: we betrekken jullie actief bij de nieuwe pensioenregeling. Het zijn jullie arbeidsvoorwaarden!”

Ga in gesprek met medewerkers

“Ook bij de nieuwe pensioenregeling zijn we gestart met een enquête,” zegt Clim. “Daaruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat onze medewerkers veel belang hechten aan een goed geregeld partnerpensioen. Onze medewerkers willen dat hun partner goed verzorgd achterblijft als ze er niet meer zijn.”

“Maar dat is zeker niet het enige wat we hebben gedaan,” vult Saskia aan. “We organiseerden op al onze locaties fysieke medewerkersbijeenkomsten, in het Nederlands en het Engels. En we hielden een online webinar. Zo konden we horen wat collega’s écht belangrijk vinden.”

Weet wat er speelt

De nieuwe pensioenregeling betekende een overstap van een middelloonregeling (DB) naar een beschikbare premieregeling (DC). Dat leverde de nodige weerstand op. Bij een DC-regeling is het niet zeker hoeveel pensioen je later ontvangt. Er wordt belegd en het risico daarvan ligt bij de medewerker.

Saskia: “Het was belangrijk om daar goed over in gesprek te gaan met de COR, de vakorganisaties en het eigen personeel. We hebben de voordelen én de nadelen van de DC-regeling toegelicht. Want ja, de nieuwe regeling zou inderdaad minder zekerheid bieden. Daar staat tegenover dat heel Nederland straks overgaat op deze systematiek. En wij vinden dat we als pensioenuitvoerder dan best een voortrekkersrol mogen vervullen.”

Alle details lagen onder een vergrootglas. Bij Aegon werken tenslotte veel collega’s met pensioen- en beleggingskennis. “Het hielp dat we konden laten zien dat het pensioen van de meeste medewerkers prima op niveau blijft,” zegt Saskia. “Ook omdat we extra geld hebben ingelegd in de premiestaffel. Daarnaast bevat de nieuwe regeling allerlei keuzemogelijkheden die de oude regeling niet had. Zo kunnen medewerkers zelf extra pensioen inleggen als ze dat willen.”

Kers op de taart

Aegon bood alle medewerkers de kans een persoonlijk pensioengesprek aan te gaan. Een gesprek over het hoe en wat van de nieuwe regeling. Maar ook over de financiële situatie van medewerkers. “Die gesprekken hebben we uitbesteed aan een externe partij,” zegt Saskia. “Zodoende was het advies honderd procent onafhankelijk.”

Toekomstgericht werkgeverschap

Dit is een artikel uit onze serie ‘toekomstgericht werkgeverschap’, mogelijk gemaakt door Aegon. Als werkgever wil je zaken goed regelen voor je werknemers. Aegon en Business Insider helpen je daar graag bij. Door je tijdig op hobbels en kansen te wijzen. En door de juiste producten en diensten aan te bieden, zoals een pensioenregeling van Aegon Cappital.

Over Aegon Cappital

Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. We zijn actief in de pensioenmarkt sinds 2012. Aegon Cappital helpt jou en je werknemers vooruit te denken als het om pensioen gaat. Dat doen we inmiddels voor ruim 5.600 tevreden werkgevers en ruim 270.000 werknemers. Ook een pensioenuitvoerder die met je mee vooruitdenkt? Kijk op www.aegoncappital.nl.