In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een persoonlijke pensioenpot. Omdat pensioen zo persoonlijk wordt, vindt de sector het belangrijk om werknemers meer bij hun pensioen betrekken. Hoe doe je dat?  

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk in 2028 moet zijn ingevoerd, vraagt veel van pensioenuitvoerders. Maar ook werknemers moeten zich aanpassen. Nu nog bouwen de meeste werknemers pensioen op in een grote pot. Niet iedereen denkt er verder goed over na – veel mensen zien pensioen als ‘ver weg’. Maar in de toekomst krijgt iedereen een eigen pensioenpot. Dat maakt pensioen minder abstract. Omdat pensioen veel dichter bij werknemers komt te staan, vindt de sector het belangrijk dat werknemers zich meer bewust zijn van wat pensioen is en erover gaan nadenken. Want in het nieuwe pensioenstelsel hebben werknemers vaak meer zeggenschap over hun pensioen dan nu. En als je meer te zeggen krijgt, moet je wel weten waar je het over hebt.   

Aegon Cappital heeft al jaren ervaring met het voorlichten van werknemers over hun pensioen. Want Aegon Cappital biedt al jaren een regeling met persoonlijke pensioenpotjes aan. Daarbij kunnen werknemers aan verschillende knoppen draaien en hebben zij dus echt invloed op hun pensioen.

Sari Ronokarijo, sales consultant bij Aegon Cappital, is dagelijks bezig met het voorlichten van werknemers over hun pensioen. Hoe doe je dat, mensen zich meer laten interesseren voor hun pensioen?

Pensioen is ook relevant als je jong bent

‘Veel mensen zien pensioen als iets voor later’, zegt Ronokarjio ‘Pas als ze boven de vijftig zijn, gaan ze erover nadenken. Dat is begrijpelijk, maar niet terecht. Want pensioen is veel meer dan alleen een oudedagsvoorziening. Pensioen is ook relevant als je jong bent. Zo kennen vrijwel alle pensioenregelingen een voorziening voor als je overlijdt. Als je een partner hebt, krijgt hij of zij na jouw overlijden een levenslang nabestaandenpensioen. Dat gaat meteen in, en loopt soms dus tientallen jaren door. Als je kinderen hebt, krijgen die meestal ook met het nabestaandenpensioen tot een bepaalde leeftijd een uitkering.’ Zo kan een goede pensioenregeling extra zekerheid bieden na een overlijden en voorkomen dat gezinnen bijvoorbeeld hun huis moeten verkopen als er een inkomen wegvalt.

Ook bij ziekte of na een ongeval kan een pensioenregelingen bescherming bieden. Veel pensioenuitvoerders betalen de premie geheel of gedeeltelijk door als je bent ontslagen vanwege arbeidsongeschiktheid. Je bouwt dan alsnog pensioen op, al ben je niet meer in staat om te werken. Enkele pensioenfondsen betalen daarnaast zelfs een uitkering tot je pensioendatum als je arbeidsongeschikt bent.

Pensioen minder complex maken

Een minder complex pensioen helpt ook enorm bij het vergroten van de betrokkenheid. Helaas zíjn de meeste pensioenregelingen nu eenmaal complex, maar de regeling die Aegon Cappital aanbiedt, is juist heel transparant en simpel. Je hebt bij Aegon Cappital namelijk een eigen pensioenpotje. Dat geld is alleen van jou, niemand anders kan er aankomen. Je pensioen is dus persoonlijk. Ronokarijo: ‘Je moet pensioen eigenlijk zien als jouw salaris voor later. Jij en je werkgever betalen elke maand pensioenpremie en wij gaan die premie voor je beleggen. Als je met pensioen gaat, koop je met dat geld bij een pensioenverzekeraar een levenslang pensioen aan. Hoe beter de beleggingsresultaten, des te hoger het pensioen dat je kunt aankopen.’

Nu brengt beleggen risico’s met zich mee, maar Aegon Cappital beperkt die risico’s door je geld wereldwijd in duizenden verschillende bedrijven in alle sectoren te beleggen. Dat betekent dat als een bepaald bedrijf failliet gaat, dat nagenoeg geen invloed heeft op de waarde van je pensioenpot.

Zelf aan de knoppen met het risico

Wat ook het pensioenbewustzijn kan vergroten, is als je zelf aan de knoppen kunt zitten. Bij Aegon Cappital kun je tot op zekere hoogte zelf bepalen met hoeveel risico je pensioengeld wordt belegd. Je kunt weinig risico nemen. Dan is de kans dat je je doelstellingen haalt groot, maar is je pensioen naar verwachting relatief laag. Je kunt ook meer risico nemen. Dan valt je pensioen naar verwachting hoger uit, maar is er een kleine kans dat je dat pensioen niet haalt en dat je alsnog een lager pensioen krijgt.

Aegon Cappital is als een van de weinig aanbieders klaar voor het nieuwe stelsel en biedt een regeling aan die volledig voldoet aan de eisen van de nieuwe Pensioenwet. Meer weten over hoe Aegon Cappital klaar is voor het nieuwe pensioenstelsel? Ga naar www.aegon.nl/zakelijk/pensioenakkoord voor meer informatie.

Dit is een artikel in een reeks van Aegon Cappital. Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. Vooruitdenken, dat is waar we blij van worden. Samen met adviseurs, werkgevers en werknemers. Zodat werknemers nú slimme keuzes maken voor later. Lees meer artikelen in het dossier Is jouw pensioen akkoord?.