Kijk eerst of de fiscus over dat jaar een definitieve aanslag heeft opgelegd.
Is dat nog niet gebeurd, dan kan uit de definitieve controle nog een
nabetaling volgen. Heb je alleen een voorlopige aanslag gehad, dan is de
aangifte nog niet definitief goedgekeurd.

Is de aanslag wel definitief, dan kan je er van uitgaan dat de fiscus je
aangifte heeft goedgekeurd. En de hoofdregel is dat de fiscus daar niet op
mag terugkomen. Maar soms is dat toch mogelijk.

Bewuste fout
De belastingdienst mag wel terugkomen op je aangifte wanneer je bewust een
onjuiste aangifte hebt ingediend, de juiste informatie hebt verzwegen, of
onjuiste informatie hebt verstrekt.

Een voorbeeld hiervan is een ondernemer die een deel van zijn omzet buiten de
boeken laat. De belastingdienst kan het geld dat hiermee gemoeid gaat ook
een paar jaar nadat de aangifte is goedgekeurd nog opeisen.

Onbewuste fout
Het kan ook zo zijn dat je je er niet van bewust bent dat er een fout in je
aangifte is geslopen. Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk om aan te
tonen dat je de fout per ongeluk hebt gemaakt.

Bij een onbewuste fout wordt het moeilijker voor de fiscus om alsnog geld van
je op te eisen. Vooral wanneer de belastingdienst al over de juiste
informatie beschikt via andere kanalen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor banksaldi. Jaarlijks ontvang je een opgave van je
banksaldi per 31 december. Deze opgave gaat ook naar de belastingdienst.
Stel dat jij de banksaldi per ongeluk niet in je aangifte opneemt. Het is
dan de eigen schuld van de belastingdienst dat ze niet beter heeft opgelet
toen ze jouw aangifte goedkeurde.

Maar wat als je per ongeluk een fout hebt gemaakt en de fiscus beschikte niet
al over de juiste informatie? Ook dan kan het zo zijn dat de fiscus niks kan
opeisen. Bijvoorbeeld als het ligt aan een fout van de belastingdienst die
voortvloeit uit de automatisering of het inzetten van onervaren medewerkers.

Een sprekend voorbeeld is een uitspraak van de rechter met betrekking tot
hypotheekrenteaftrek. Deze persoon had zijn aangifte digitaal ingediend. Als
aftrekbare hypotheekrente had hij € 3.419.635 getypt in plaats van het
juiste bedrag van € 3.419. In de procedure is vast te komen staan dat hij
dit per ongeluk heeft gedaan.

De belastingdienst heeft de aangifte geautomatiseerd behandeld (er heeft dus
niemand persoonlijk naar gekeken) en de hypotheekrenteaftrek van € 3.419.635
toegestaan. De gevolgen van het geautomatiseerd opleggen van aanslagen zijn
voor rekening van de belastingdienst. Dan hadden ze maar iemand naar de
aangifte moeten laten kijken. Een pijnlijke fout voor de fiscus dus!

Nieuw feit
Wanneer mag de fiscus dan nog wel belasting opeisen als jij per ongeluk een
fout hebt gemaakt? Dan moet er sprake zijn van een nieuw feit: iets dat de
belastingdienst niet eerder kon weten. Stel dat jij eind 2006 via een
erfenis een buitenlandse bankrekening hebt gekregen. Omdat jij pas een paar
maanden later bericht kreeg van de erfenis, heb je het saldo niet in je
aangifte opgenomen. En de fiscus hoort er pas van nadat ze jouw aangifte
heeft goedgekeurd. Zoiets is vaak een nieuw feit. En dan mag de
belastingdienst wel alsnog de gemiste belasting opeisen.

Periode
De Belastingdienst kan niet tot in de eeuwigheid terugkomen op goedgekeurde
aangiften: de grens is vijf jaar. Over het jaar 2006 heeft zij dus de tijd
tot en met het jaar 2011. Heb je extra uitstel gehad om je aangifte in te
dienen, dan komt die tijd er nog bij. Voor belastingen over buitenlandse
inkomsten, denk aan de beruchte Zwitserse bankrekening, heeft de
belastingdienst twaalf jaar de tijd.

Tip
Wanneer de belastingdienst terugkomt op je goedgekeurde aangifte en extra
belastinggeld opeist, is het dus verstandig om na te gaan of dit wel terecht
is!

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl