Maar liefst 75 procent van de Nederlandse consumenten vindt dat bedrijven een positieve bijdrage moeten leveren aan de maatschappij, het milieu en het welzijn van de samenleving. Een duurzame bedrijfsstrategie is niet compleet zonder een verantwoord belegd pensioen. Maar hoe werkt dat in de praktijk en waar moet je op letten?

Veel pensioenuitvoerders richten zich traditioneel op de zorg voor een zo goed mogelijk pensioen voor hun klanten. Daar is de afgelopen jaren echter een dimensie bij gekomen. Die van verantwoord beleggen. Want wat heb je aan een mooi pensioen in een onleefbare wereld?

Vijftig tinten groen

Verantwoord beleggen kan allerlei vormen aannemen. De ene uitvoerder kiest er voor om bij beleggingen alleen de meest schadelijke sectoren te mijden, zoals fabrikanten van controversiële wapens. Een ander kiest er juist voor om alleen te beleggen in ondernemingen die heel hoog scoren bij duurzaamheidsonderzoeken. Of bedrijven die een grote rol spelen bij het aanpakken van de belangrijkste uitdagingen van dit moment, zoals klimaatverandering.

Er zijn, bij wijze van spreken, vijftig tinten groen. Bij verantwoord beleggen draait het niet alleen om wat bedrijven doen, maar vooral ook om hoe ze dat doen. Beleggers brengen in kaart op welke wijze bedrijven omspringen met de zorg voor milieu én mens én goed ondernemingsbestuur. Internationaal spreken we ook wel over ESG-principes: Environmental, Social & Governance.

Verantwoord beleggen: wat levert het op?

Beleggen met oog voor milieu, mens en fatsoenlijk bestuur levert meer op dan een betere wereld. Fondsonderzoeker Morningstar becijferde onlangs dat duurzame fondsen vaak ook een hoger financieel rendement halen dan normale beleggingsfondsen2. Het is dus geen wonder dat beleggen in duurzame bedrijven snel aan populariteit wint. Dat heeft echter ook een keerzijde. Helaas vindt er steeds vaker greenwashing plaats: bedrijven die zich groener voordoen dan ze zijn.

Het kan lastig zijn om hier doorheen te prikken. De UN Global Compact Principles zijn een goed startpunt om een beleggingsaanpak langs de duurzame meetlat te leggen. Bedrijven die deze principes onderschrijven, nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. In het jaarverslag van een uitvoerder kun je nagaan in hoeverre deze dit soort principes als uitgangspunt voor het beleggingsbeleid hanteert én toepast.

Gebruik je invloed

Van pensioenuitvoerders zoals Aegon Cappital mag je verwachten dat ze op verantwoorde wijze met pensioenkapitaal van werknemers omgaan en verder kijken dan de financiële kant. Als grote belegger kunnen ze invloed uitoefenen op het gedrag van bedrijven.

Veel partijen doen hun best om openheid van zaken te geven over hoe ze dat doen. Bijvoorbeeld door de publicatie van zogenoemde responsible investment reports. Wist je bijvoorbeeld dat Aegon vorig jaar maar liefst 564 keer het gesprek aanging over ESG-onderwerpen met bedrijven waarin het belegt?

Toch is niet altijd duidelijk hoe een pensioenuitvoerder zijn verantwoorde beleggingsbeleid precies invult. Veel gebeurt op de achtergrond. Stel daarom in ieder geval de volgende vragen:

  • Heeft de pensioenuitvoerder een verantwoord beleggingsbeleid?
  • Welke voorwaarden stelt de pensioenuitvoerder aan beleggingen?
  • Welke criteria hanteert de uitvoerder, naast financiële factoren als risico en rendement?
  • Gaat de uitvoerder in gesprek met bedrijven die niet (volledig) aan zijn voorwaarden voldoen? Wat gebeurt er als gedragsverandering uitblijft?
  • Hoe is het stembeleid en -gedrag op aandeelhoudersvergaderingen?
  • Wanneer verkoopt de uitvoerder zijn belang in een bedrijf?
  • Hebben uitsluitingscriteria alleen betrekking op bedrijven of ook op landen?
  • Welke landen en bedrijven worden uitgesloten en waarom?
  • Hoe doet de pensioenuitvoerder verslag van het verantwoorde beleggingsbeleid?

Kijk naar de inhoud

De zoektocht naar een verantwoorde pensioenregeling kan lastig zijn. Het woord ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ is geen garantie voor een werkelijk verantwoord beleggingsbeleid. Ga niet af op de verpakking, maar kijk naar de inhoud.

Draagt het beleid van deze uitvoerder echt bij aan een betere wereld en een verantwoord pensioen? In hoeverre een pensioenuitvoerder écht verantwoord belegt is moeilijk objectief te meten, maar met de tips en aandachtspunten uit dit artikel kom je een heel eind.

Over Aegon Cappital

Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. Ze zijn actief in de pensioenmarkt sinds 2012. Aegon Cappital helpt jou en je werknemers vooruit te denken als het om pensioen gaat. Dat doen zij inmiddels voor ruim 5.600 tevreden werkgevers en ruim 270.000 werknemers. Ook een pensioenuitvoerder die met je mee vooruitdenkt? Kijk op aegoncappital.nl.