Meerdere partijen in de aardbevingsregio Groningen zijn boos op minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Vertegenwoordigers van de provincie Groningen, tien gemeenten en de actiegroepen Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad hebben dinsdagavond een overleg met de minister afgebroken, zo liet de provincie weten.

Volgens hen is het overleg vastgelopen op onenigheid over de versterking van een bepaalde groep woningen.

Wiebes wil wachten met een besluit over versterking van die 1.588 woningen in het gebied waar aardbevingen voorkomen door gaswinning.

Nu de gaskraan dichtgaat hebben zij minder aardbevingen te vrezen. Daarom hoeven sommige huizen waarschijnlijk minder of zelfs helemaal niet versterkt te worden, denkt de minister. Hij wil niet lichtvaardig overgaan tot sloop, terwijl dat later misschien onnodig blijkt.

René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, noemt het slecht voor het vertrouwen als deze mensen nog langer moeten wachten.

De regio zegt in een verklaring er veel waarde aan te hechten dat bewoners die in het lopende versterkingsproces zitten duidelijkheid krijgen en dat de gemaakte afspraken over de versterking worden nagekomen. De provincie en de betrokken gemeenten beraden zich op stappen. Woensdag houden ze spoedoverleg.

Lopende versterkingsoperatie gaat te traag

Wiebes reageert laconiek op het afbreken van het overleg over de versterking van door de gaswinning beschadigde huizen in Groningen. "Vastlopen is een groot woord'', relativeert Wiebes. Hij vraagt de Groningers, die wegliepen uit de besprekingen omdat de minister talmt met de versterking van honderden huizen, om nog even geduld.

Volgens Wiebes zorgt onverkort doorgaan met de oude aanpak niet voor "een slagvaardige aanpak van de meest risicovolle huizen". Het zal bovendien niet leiden tot een "afgeronde versterking op kortere termijn".

De minister vindt dat de lopende versterkingsoperatie veel te traag gaat, ondanks de grote inzet van alle betrokkenen. Duizenden bewoners met een versterkingsadvies wachten op dit moment nog op de aanpak van hun huis, benadrukt hij.

Het kabinet wil die werkvoorraad niet nog verder vergroten met huizen die zijn geïnspecteerd op basis van verouderde technische normen en op basis van het oude gaswinningsniveau. De tijdelijke pas op de plaats bij huizen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven, vergroot de kans dat deze panden uiteindelijk niet gesloopt hoeven te worden, aldus Wiebes.

Samenwerking verloopt volgens Wiebes goed

Sommige Groningers verdenken Wiebes ervan dat hij op de versterkingsoperatie wil besparen. De minister bezweert dat dat niet zo is. "Echt waar, als we uit waren geweest op geld waren we lekker doorgegaan met pompen", zei hij op NPO Radio 1. "We hebben het ervoor over. Dit gaat over veiligheid - punt."

Wiebes is door het stokken van het overleg niet uit het veld geslagen, omdat de samenwerking tussen het Rijk en het provinciebestuur, de gemeenten en maatschappelijke organisaties volgens hem tot dusver eigenlijk juist heel goed verloopt. "Dit is een buitengewoon effectief team, we zijn zeer op elkaar gesteld geraakt. Maar op één punt zijn we het niet eens geworden."

De minister denkt de bewoners van de huizen in kwestie, in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild voor de zomer duidelijkheid te kunnen bieden. Hij verwacht het advies van de veiligheidsexperts begin juli.

De Tweede Kamer betreurt het afbreken van het overleg. SP en PvdA willen Wiebes er snel over aan de tand voelen.